Manpages

NIMI

who − näytä sisäänkirjautuneet käyttäjät

YLEISKATSAUS

who [−imqsuwHT] [−−count] [−−idle] [−−heading] [−−help] [−−message] [−−mesg] [−−version] [−−writable] [tiedosto] [am i]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä, josta johtuen se voi olla epätäsmällinen tai epätäydellinen. Texinfo-ohjeisto on nyt arvovaltainen lähde.

Tämä man-sivu kuvaa who:n GNU-versiota. Jos argumentteina ei anneta käyttäjänimeä, who tulostaa seuraavan informaation jokaisesta sisäänkirjautuneesta käyttäjästä:

käyttäjän nimi
päätelinja
sisäänkirjautumisaika
etäkoneen nimi tai X-näyttö

Kun annetaan yksi parametri, joka ei ole optio, who käyttää sitä etc/utmp:n sijaan sisäänkirjautumiset sisältävän tiedoston nimenä. /etc/wtmp on yleisesti käytetty argumentti, kun halutaan who :n tarkistavan, kuka oli kirjautuneena koneelle aikaisemmin.

Kun annetaan kaksi parametriä, jotka eivät ole optioita, who tulostaa vain sitä ajavan käyttäjän tiedot (käyttäjä määritetään vakiosyötteen perusteella) ja isäntäkoneen nimen. Perinteisesti kaksi argumenttia ovat ’am i’, eli ’who am i’

OPTIOT

−m

Sama kuin ’who am i’.

−q, −−count

Tulostaa vain nimet ja sisäänkirjautuneiden käyttäjien määrän. Ohittaa kaikki muut optiot.

−s

Jätetään huomioimatta yhteensopivuuden säilyttämiseksi who:n muiden versioiden kanssa.

−i, −u, −−idle

Kirjautumisajan jälkeen tulostetaan aika (tunteina ja minuutteina), joka on kulunut siitä, kun käyttäjä on viimeksi ollut aktiivinen. ’.’ tarkoittaa, että käyttäjä on ollut aktiivinen viimeisen minuutin sisällä, ’old’ tarkoittaa, ettei käyttäjä ole ollut aktiivinen viimeisen 24:n tunnin sisällä.

−H, −−heading

Tulostaa kenttien otsikot.

−w, −T, −−mesg, −−message, −−writable

Kuten −s, lisäksi nimen jälkeen tulostetaan merkki, joka kertoo käyttäjän viestistatuksen:

+

write viestit sallittu

write viestejä ei sallittu

?

Päätteen tyyppiä ei voitu määrittää

−−help

Tulostaa ohjeen ja lopettaa ohjelman normaalisti.

−−version

Tulostaa versiotiedot ja lopettaa ohjelman normaalisti.