Manpages

JMÉNO

who − vypíše, kdo je přihlášen

POUŽITÍ

who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

POPIS

Vypíše informace o aktuálně přihlášených uživatelích.
−a
, −−all

stejné jako −b −d −−login −p −r −t −T −u

−b, −−boot

čas posledního spuštění systému

−d, −−dead

vypíše mrtvé procesy

−H, −−heading

výpisu předřadí řádek s popisem významu jednotlivých sloupců

−l, −−login

print system login processes

−−lookup

pokusí se vyhledat jméno počítače pomocí DNS

−m

pouze jméno počítače a uživatel přiřazený ke standardnímu vstupu

−p, −−process

vypíše aktivní procesy, spuštěné procesem init

−q, −−count

všechna přihlašovací jména a počet přihlášených uživatelů

−r, −−runlevel

vypíše aktuální runlevel

−s, −−short

vypíše jen jméno, linku a čas (výchozí)

−t, −−time

vypíše poslední změnu systémového času

−T, −w, −−mesg

znakem +, − nebo ? označí, zda je možné uživateli zasílat zprávy

−u, −−users

vypíše přihlášené uživatele

−−message

stejné jako −T

−−writable

stejné jako −T

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Pokud není určen SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Časté je také použití /var/log/wtmp jako SOUBORu. Pokud nejsou určeny ARG1 a ARG2, předpokládá se −m: obvyklé jsou ’am i’ nebo ’mom likes’.

AUTOR

Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro who je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a who, měl by příkaz

info coreutils ’who invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.