Manpages

NAAM

who - show who is logged on

SAMENVATTING

who [OPTIE]... [ BESTAND | ARGUMENT1 ARGUMENT2 ]

BESCHRIJVING

Toont informatie over gebruikers die nu zijn ingelogd.
-a
, --all

hetzelfde als -b -d --login -p -r -t -T -u

-b, --boot

tijdstip van de laatste systeemstart tonen

-d, --dead

dode processen tonen

-H, --heading

een regel met kolomkoppen tonen

--ips

print ips instead of hostnames. with --lookup, canonicalizes based on stored IP, if available, rather than stored hostname

-l, --login

de inlogprocessen tonen

--lookup

proberen de echte hostnamen te vinden via DNS

-m

alleen hostnaam en gebruiker verbonden met standaardinvoer

-p, --process

de actieve processen gestart door ’init’ tonen

-q, --count

de namen van en het totaal aantal ingelogde gebruikers

-r, --runlevel

het huidige run-level tonen

-s, --short

alleen naam, terminal, en inlogtijd tonen (standaard)

-t, --time

de laatste wijziging van de systeemklok tonen

-T, -w, --mesg

berichtenstatus van gebruiker toevoegen als ’+’, ’-’ of’ ?’

-u, --users

de ingelogde gebruikers tonen

--message

hetzelfde als -T

--writable

hetzelfde als -T

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Als geen BESTAND gegeven is, wordt /var/run/utmp gebruikt. Gewoonlijk wordt /var/log/wtmp als BESTAND meegegeven. Als ARGUMENT1 ARGUMENT2 gegeven zijn, dan wordt -m begrepen; de combinaties ’am i’ or ’mom likes’ zijn gebruikelijk.

AUTEUR

Geschreven door Joseph Arceneaux, David MacKenzie en Michael Stone.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>;
of lokaal via: info '(coreutils) who invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.