Manpages

NAMN

w — Visa vem som är inloggad och vad de gör.

SYNOPSIS

w [flaggor] användare […]

BESKRIVNING

w visar information om de användare som för närvarande är inloggade på maskinen, och deras processer. Huvudet visar, i denna ordning, aktuell tid, hur länge systemet har kört, hur många användare som för närvarande är inloggade och systemets lastgenomsnitt de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Följande poster visas för varje användare: inloggningsnamn, tty-namnet, fjärrvärden, inloggningstid, inaktiv tid, JCPU, PCPU och kommandoraden för deras aktuella process.

JCPU-tiden är tiden som använts av alla processer kopplade till tty:n. Det inkluderar inte tidigare bakgrundsjobb, men det inkluderar de för närvarande körande bakgrundsjobben.

PCPU-tiden är tiden som används av den aktuella processen, med namnet i ”vad”-fältet.

KOMMANDORADSFLAGGOR

-h, --no-header

Skriv inte ut huvudet.

-u, --no-current

Ignores the username while figuring out the current process and cpu times. To demonstrate this, do a su and do a w and a w -u.

-s, --short

Använd kort format. Skriv inte ut inloggningstid, JCPU- eller PCPU-tider.

-f, --from

Växla utskriften av fältet från (fjärrvärdsnamn). Standard i utgåvan är att fältet från inte visas, men din systemadministratör eller distributionsansvarige kan ha kompilerat en version i vilken fältet från visas som standard.

--help

Visa hjälptext och avsluta.

-i, --ip-addr

Visa IP-adress istället för värdnamn i fältet från.

-V, --version

Visa versionsinformation.

-o, --old-style

Gammaldags utmatning. Skriver mellanslag för inaktiva tider mindre än en minut.

användare

Visa endast information om den angivna användaren.

MILJÖ

PROCPS_USERLEN

Åsidosätt standardbredden på kolumnen för användarnamn. Standard är 8.

PROCPS_FROMLEN

Åsidosätt standardbredden på kolumnen från. Standard är 16.

FILER

/var/run/utmp

information om vem som är inloggad för närvarande

/proc

processinformation

SE ÄVEN

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

UPPHOVSMÄN

w skrevs om nästan fullständigt av Charles Blake, baserat på versionen av greenfie [AT] gauss.edu">Larry Greenfield och johnsonm [AT] redhat.com">Michael K. Johnson

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv [AT] listor.se">tp-sv [AT] listor.se

COMMENTS