Manpages

JMÉNO

w − Zobrazí, kdo je přihlášený k systému a co dělá.

POUŽITÍ

w − [husfV] [uživatel]

POPIS

w zobrazí informace o uživatelích přihlášených k počítači a jejich procesech. V záhlaví se zobrazí (v tomto pořadí): aktuální čas, jak dlouho už systém běží, kolik uživatelů je právě přihlášených a průměrné zatížení systému za posledních 1, 5 a 15 minut.

V následujících řádcích je pro každého uživatele vypsáno: přihlašovací jméno, jméno konzoly, počítač, odkud je uživatel přihlášen, čas přihlášení, délka trvání nečinnosti, JCPU, PCPU a příkazový řádek jeho aktuálního procesu.

Čas JCPU je čas použitý všemi procesy spuštěnými z dané konzoly (tty). Nejsou v něm zahrnuty úlohy spuštěné v minulosti na pozadí, ale zahrnuje i právě bežící úlohy na pozadí.

PCPU čas je čas, použitý aktuálním procesem uvedeným v posledním poli.

VOLBY PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY

−h

Nezobrazuje záhlaví.

−u

Ignoruje uživatelské jméno při zjišťování aktuálního procesu a času cpu. Pro demonstraci zkuste "su" a "w" a "w −u".

−s

Použije krátký formát výpisu. Nezobrazuje čas přihlášení ani časy JCPU a PCPU.

−f

Přepíná zobrazení pole from (jméno vzdáleného počítače). Implicitně se pole from nezobrazuje, ale správce počítače nebo udržovatel distribuce může zkompilovat program tak, že pole from se implicitně zobrazuje.

−V

Vypíše číslo verze.

uživatel

Vypíše informace pouze o zadaném uživateli.

SOUBORY

/var/run/utmp

informace o tom, kdo je aktuálně přihlášený

/proc

informace o procesech

DALŠÍ INFORMACE

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTOŘI

w byl téměř zcela přepsán Charlesem Blakem. Vychází z programu od Larryho Greenfielda <greenfie [AT] gauss.edu> a Michaela K. Johnsona <johnsonm [AT] redhat.com>.

Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert [AT] users.net>