Manpages

NAZWA

w - wyświetlanie informacji, kto jest zalogowany i co robi.

SKŁADNIA

w [opcje] użytkownik [...]

OPIS

w wyświetla informacje o użytkownikach obecnych na maszynie oraz ich procesach. Nagłówek pokazuje, w tej kolejności, aktualny czas, jak długo system działa, jak wielu użytkowników jest obecnie zalogowanych oraz średnie obciążenie systemu przez ostatnie 1, 5 oraz 15 minut.

Dla każdego użytkownika wyświetlane są następujące wpisy: nazwa terminala (tty), host zdalny, czas zalogowania, czas bezczynności, JCPU, PCPU oraz linia poleceń bieżącego procesu.

Czas JCPU to czas wykorzystany przez wszystkie procesy podłączone do terminala. Nie obejmuje wcześniejszych zadań w tle, ale obejmuje procesy obecnie działające w tle.

Czas PCPU to czas wykorzystany przez bieżący proces, uwidoczniony w polu "co".

OPCJE LINII POLECEŃ

-h, --no-header

Bez wypisywania nagłówka.

-u, --no-current

Ignores the username while figuring out the current process and cpu times. To demonstrate this, do a su and do a w and a w -u.

-s, --short

Użycie formatu krótkiego - bez wypisywania czasu zalogowania oraz czasów JCPU i PCPU.

-f, --from

Przełączanie wyświetlania pola z (nazwy hosta zdalnego). Domyślnie w źródłach pole z nie jest wypisywane, ale administrator systemu lub dystrybutor mógł skompilować wersję, która domyślnie pokazuje pole z.

--help

Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.

-i, --ip-addr

Wyświetlanie adresu IP zamiast nazwy hosta w polu z.

-V, --version

Wyświetlenie informacji o wersji.

-o, --old-style

Wyjście w starym stylu. Wypisywanie pustego miejsca dla czasów bezczynności poniżej minuty.

użytkownik

Wyświetlanie informacji tylko o podanym użytkowniku.

ŚRODOWISKO

PROCPS_USERLEN

Nadpisanie domyślnej szerokości kolumny z nazwą użytkownika. Domyślnie 8.

PROCPS_FROMLEN

Nadpisanie domyślnej szerokości kolumny z. Domyślnie 16.

PLIKI

/var/run/utmp

informacja o tym, kto jest obecnie zalogowany

/proc

informacje o procesach

ZOBACZ TAKŻE

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTORZY

Program w został przepisany prawie w całości przez Charlesa Blake’a w oparciu o wersję, którą napisali greenfie [AT] gauss.edu">Larry Greenfield oraz johnsonm [AT] redhat.com">Michael K. Johnson

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org