Manpages

İSİM

uniq − yinelenen satırları atlar ve raporlar

KULLANIM

uniq [seçenek]... [girdi [çıktı]]

AÇIKLAMA

girdideki (veya standart girdideki) arka arkaya gelen aynı satırlardan sadece ilkini ve eşsiz satırları çıktıya (veya standart çıktıya) yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
−c
, −−count

Her satırın başına tekrar sayısını yazar.

−d, −−repeated

Sadece aynısından iki tane olan satırları gösterir.

−D, −−all−repeated[=sınırlama−yöntemi]

İkinci ve sonraki yinelenen girdi satırlarını iptal etmez, ama yinelenmeyenleri iptal eder. Bu seçenek, örneğin, harf büyüklüğünü yok sayan veya sadece seçilmiş alanları karşılaştıran seçeneklerle birlikte kullanıldığında yararlıdır. İsteğe bağlı olan sınırlama−yöntemi ile yinelenen satırların nasıl gruplanacağı belirtilir ve şu değerlerden biri olmalıdır:

none

Yinelenen satırlar gruplara ayrılmaz. Bu, bir sınırlama−yöntemi belirtmemekle aynıdır.

prepend

Her yinelenen satır grubundan önce bir satırsonu çıktılar.

separate

Yinelenen satır gruplarını tek bir satırsonu ile ayırır. Bu, ilk gruptan önce satırsonunun olmayışı dışında prepend kullanımı ile aynıdır. Böyle bir çıktı kullanıcılar için daha elverişlidir.

Gruplar ayrılırken girdi akımı ardarda iki veya daha çok boş satır içeriyorsa çıktı tuhaf görünebilir. Bunun olmaması için peşpeşe gelen satırsonu karakterlerini teke indiren `tr −s '\n'' üzerinden girdiyi filtreleyebilirsiniz.

Bu seçenek bir GNU oluşumudur.
−f
, −−skip−fields=sayı

Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı alanını atlar. Bir alan, en azından bir boşluk veya sekme ile diğerlerinden ayrılmış karakterlerden oluşur.

−i, −−ignore−case

Karşılaştırırken harf büyüklüklerini farklılık olarak ele almaz.

−s, −−skip−chars=sayı

Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı karakterini atlar. Hem alan hem karakter atlanmasını istemişseniz önce alanlar atlanır.

−u, −−unique

Sadece eşsiz satırları basar.

−w, −−check−chars=sayı

Sadece sayı karakterlik satırlar karşılaştırılır.

−−help

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

uniq komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve uniq yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils uniq

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

COMMENTS