Manpages

NÉV

uniq − egy rendezett fájlból kiszedi a duplikált sorokat

ÁTTEKINTÉS

uniq [−cdu] [−f skip-fields] [−s skip-chars] [−w check-chars] [−#skip-fields] [+#skip-chars] [−−count] [−−repeated] [−−unique] [−−skip-fields=skip-fields] [−−skip-chars=skip-chars] [−−check-chars=check-chars] [−−help] [−−version] [infile] [outfile]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a cat GNU változatát dokumentálja. A .B uniq kiírja az egyedi sorokat egy rendezett fájlból, és eldobja az egyezőket egy kivételével. Opcionálisan, mutathatja csak azokat a sorokat is, amelyek pontosan megegyeznek, illetve azokat, amelyek egynél többször fordulnak elő. A uniq -nak rendezett bemenetre van szüksége, mivel csak az egymás után következő sorokat hasonlítja őssze.

Ha a kimenet nem specifikált, a uniq a szabványos kimenetre ír. Ha a bemeneti file nincs megadva, a standard input-ot olvassa.

OPCIÓK

−u, −−unique

Csak a nem azonos sorokat írja ki.

−d, −−repeated

Csak a duplikált sorokat írja ki.

−c, −−count

Kiírja a sor elé, hogy az adott sor hányszor fordult elő.

−number, −f, −−skip-fields=number

Ennél az opciónál, a umber egy egész szám, amely azt jelenti, hogy ennyi mezőt kell átugrani az egyediség vizsgálása előtt. Az első umber számú mező, a mező előtt található szóközökkel együtt, mielőtt a umber számú mezőt elérné, kimarad, és nem számolódik. A mezőket úgy határozzuk meg, hogy olyan nem szóköz és tab karakterekből álló szövegek, amelyeket szóközök és tab-ok határolnak el egymástól.

+number, −s, −−skip-chars=number

Ennél az opciónál, a umber egy egész szám, amely azt jelenti, hogy ennyi karaktert kell átugrani az egyediség vizsgálása előtt. Az első umber számú karakter, a karakter előtt található szóközökkel együtt, mielőtt a umber számú karaktert elérné, kimarad, és nem számolódik. Ha mind a mező, mind a karater átlépési opciót használjuk, a mező átlépés kerül elsőként végrehajtásra.

−w, −−check-chars=number

Specifikálja a sorokban összehasonlítandó karakterek számát, miután a megadott számú mezőt, és/vagy karaktert átléptük. Normálisan, a sor egész hátralevő része összehasonlításra kerül.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Csehi András <acsehi [AT] merlin.hu>

COMMENTS