Manpages

NIMI

uniq − poista toistuvat rivit järjestetystä tiedostosta

YLEISKATSAUS

uniq [−cdu] [−f ohita-kentät] [−s ohita-merkit] [−w vertaile-merkit] [−#ohita-kentät] [+#ohita-merkit] [−−count] [−−repeated] [−−unique] [−−skip-fields=ohita-kentät] [−−skip-chars=ohita-merkit] [−−check-chars=vertaile-merkit] [−−help] [−−version] [lähdetiedosto] [tulostiedosto]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen ohjeisto.

Tämä käsikirja kuvaa GNU-versiota käskystä uniq. uniq tulostaa järjestetyn tiedoston toisistaan eroavat rivit. Samanlaisina toistuvista riveistä tulostetaan ainoastaan yksi. Vaihtoehtoisesti voidaan näyttää vain yhden kerran esiintyvät rivit tai vain rivit, jotka esiintyvät useammin kuin kerran. uniq vaatii järjestetyn syötteen, koska se vertaa vain peräkkäisiä rivejä toisiinsa.

Jos tulostiedostoa ei ole määritelty, niin uniq kirjoittaa vakiotulosteeseen. Jos lähdetiedostoa ei ole määritelty, niin ohjelma lukee vakiosyötettä.

OPTIOT
−u, −−unique

Tulosta vain yhden kerran esiintyvät rivit.

−d, −−repeated

Tulosta vain toistuvat rivit.

−c, −−count

Tulosta rivin yhteydessä, kuinka monta kertaa kukin rivi esiintyi.

−numero, −f, −−skip-fields=numero

Tässä optiossa numero on kokonaisluku, joka kertoo kuinka monta kenttää ohitetaan ennen rivien vertailua. Ensimmäiset numero kenttää ja kaikki tyhjät merkit ennen kenttiä ohitetaan eikä niitä lasketa. Kentät ovat merkkijonoja, jotka eivät sisällä välilyöntejä eivätkä sarkainmerkkejä ja jotka erotetaan toisistaan välilyönnein ja sarkainmerkein.

+numero, −s, −−skip-chars=numero

Tässä optiossa numero on kokonaisluku, joka kertoo kuinka monta merkkiä ohitetaan ennen rivien vertailua. Ensimmäiset numero merkkiä ja kaikki tyhjät merkit ennen merkkejä ohitetaan eikä niitä lasketa. Jos käytetään sekä kenttien että merkkien ohitusoptioita, niin kentät ohitetaan ensin.

−w, −−check-chars=numero

Määrää kuinka montaa merkkiä rivistä verrataan. Rivin loput merkit ohitetaan. Normaalisti koko loppuriviä käytetään vertailussa.

−−help

Tulostaa käyttöohjeen ja lopettaa palauttaen onnistumista merkitsevän palautuskoodin.

−−version

Tulostaa versiotiedot ja lopettaa.

COMMENTS