Manpages

NAAM

uniq - report or omit repeated lines

SAMENVATTING

uniq [OPTIE]... [INVOER [UITVOER]]

BESCHRIJVING

Filtert duplicaten van voorgaande regels uit INVOER (of standaardinvoer) en schrijft naar UITVOER (of standaarduitvoer).

Zonder opties worden identieke regels samengedrukt tot één voorkomen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-c
, --count

het aantal gelijke regels vooraan de regel zetten

-d, --repeated

alleen de regels tonen die meerdere keren voorkomen

-D

alle regels tonen die meerdere keren voorkomen

--all-repeated[=SCHEIDINGSMETHODE]

als -D, maar groepen eventueel scheiden met witregel; SCHEIDINGSMETHODE kan zijn: ’none’ (niets, standaard),

-f, --skip-fields=N

de eerste N velden niet vergelijken

--group[=SCHEIDINGSMETHODE]

alle items tonen; regels scheiden met blanco regel; SCHEIDINGSMETHODE: ’separate’ (gescheiden, standaard), ’prepend’ (voorvoegen), ’append’ (achtervoegen), of ’both’ (beide, zowel voor- als achtervoegen)

-i, --ignore-case

verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren

-s, --skip-chars=N

de eerste N tekens niet vergelijken

-u, --unique

alleen unieke regels tonen

-z, --zero-terminated

regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

-w, --check-chars=N

niet meer dan N tekens per regel vergelijken

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Een veld is witruimte (gewoonlijk spaties en/of tabs), daarna tekens die geen witruimte zijn. Eerst worden velden overgeslagen, dan tekens.

Note: ’uniq’ does not detect repeated lines unless they are adjacent. You may want to sort the input first, or use ’sort -u’ without ’uniq’.

AUTEUR

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

comm(1), join(1), sort(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>;
of lokaal via: info '(coreutils) uniq invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS