Available in

(1) (4) (7) (1)/cs (4)/cs (1)/de (4)/de (1)/es (4)/es (1)/fi (1)/fr (4)/fr (1)/hu (1)/it (4)/it (1)/ja (4)/ja (1)/ko (4)/ko (1)/pl (4)/pl (4)/pt (4)/ru (1)/tr (1)/zh_cn (1)/zh_tw

Contents

JMÉNO

tty − řídící terminál

POPIS

Soubor /dev/tty je znakový speciální soubor s hlavním číslem 5 a vedlejším 0. Obvykle je jeho vlastníkem.skupinou root.tty a jeho přístupová práva jsou 0666. Je to synonymum pro řídící terminál procesu, je−li nějaký.

Toto zařízení podporuje všechny ioctl(2) požadavky zařízení, na které ukazuje, a navíc ještě TIOCNOTTY.

TIOCNOTTY
Odpojí volající proces od jeho řídícího terminálu.

Pokud je proces session leader, jsou skupině procesů v popředí poslány signály SIGHUP a SIGCONT a všechny procesy v aktuálním sezení ztratí svůj řídící tty.

Tento ioctl(2) požadavek pracuje pouze na souborových deskriptorech připojených na /dev/tty; je používán démony když jsou spuštěni uživatelem z terminálu. Proces se pokusí otevřít /dev/tty; je−li otevření úspěšné, odpojí se od terminálu pomocí TIOCNOTTY. Jestliže otevření selže, proces samozřejmě není připojen na terminál a proto se od něj nemusí odpojovat.

SOUBORY

/dev/tty

DALŠÍ INFORMACE

chown(1), mknod(1), ioctl(2), termios(3), console(4), tty_ioctl(4), ttyS(4), agetty(8), mingetty(8)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man−pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man−pages/.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus