Manpages

JMÉNO

tty − vypíše jméno speciálního souboru terminálu připojeného na standardní vstup

POUŽITÍ

tty [VOLBA]...

POPIS

Vypíše jméno speciálního souboru terminálu připojeného na standardní vstup.
−s
, −−silent, −−quiet

nevypisuje nic, pouze nastaví návratový kód

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro tty je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a tty, měl by příkaz

info coreutils ’tty invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS