Manpages

NIMI

tee − lue vakiosyötteestä ja kirjoita vakiotulosteeseen ja tiedostoihin

YLEISKATSAUS

tee [−ai] [−−append] [−−ignore-interrupts] [−−help] [−−version] [file...]

KUVAUS

Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai puutteellinen. Texinfo -ohjeisto on nyt ensisijainen tietolähde.

Tämä ohje kuvaa komennon tee GNU-version toiminnan. Komento tee kopioi vakiosyötteen vakiotulosteeseen ja kaikkiin annettuihin tiedostoihin.

Jos kirjoitettava tiedosto ei ole olemassa, se luodaan. Jos tiedosto on jo olemassa, sen sisältämä tieto kirjoitetaan yli, ellei käytetä −a -optiota.

OPTIOT
−a, −−append

Lisää vakiosyöte annettuihin tiedostoihin kirjoittamatta yli niiden jo sisältämää tietoa.

−−help

Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu.

−i, −−ignore-interrupts

Älä välitä keskeytyssignaaleista.

−−version

Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.

COMMENTS