Manpages

NAAM

reboot − heropstarten of maak klaar/onklaar Ctrl-Alt-Del

OVERZICHT

Voor libc4 en libc5 waren de bibliotheek aanroep en de systeem aanroep hetzelfde, en sinds kernel versie 2.1.30 zijn er symbolische namen LINUX_REBOOT_* {linux heropstarten} voor constanten en een vierde argument in de aanroep:

#include <unistd.h>
#include <linux/reboot.h>

int reboot (int magie, int magie2, int vlag, void *arg);

Onder glibc hebben sommige van de constanten die hiermee te maken hebben symbolische namen RB_* gekregen, en de bibliotheek aanroep is een 1-argument wikkel om de 3-argument systeem aanroep: #include <unistd.h>
#include <sys/reboot.h>

int reboot (int vlag);

BESCHRIJVING

De reboot aanroep her-opstart het systeem, of maakt klaar/onklaar de heropstart toetsaanslag (afgekort CAD, omdat de standaard Ctrl-Alt-Delete is; het kan veranderd worden met loadkeys(1)).

Deze systeem aanroep zal falen (met EINVAL {ongeldig}) tenzij magie gelijk is aan LINUX_REBOOT_MAGIC1 {linux heropstart magie 1} (dat is: 0xfee1dead) en magie2 gelijk is aan LINUX_REBOOT_MAGIC2 {linux heropstart magie 2} (dat is: 672274793). Sinds 2.1.17 worden echter ook LINUX_REBOOT_MAGIC2A {* magie 2A} (dat is: 85072278) en sinds 2.1.97 ook LINUX_REBOOT_MAGIC2B {* magie 2B} (dat is: 369367448) toegestaan als waarde voor magie2. (De hexadecimale waardes van deze constanten hebben betekenis.) Het vlag argument kan de volgende waardes hebben:
LINUX_REBOOT_CMD_RESTART

{linux heropstart opdracht herstart} (RB_AUTOBOOT {*automatisch opstarten}, 0x1234567). Het bericht ’Restarting system.’ {Herstarten systeem} wordt afgedrukt, en een standaard herstart wordt on-Middelijk uitgevoerd. Als niet voorafgegaan door een sync(2), zullen gegevens verloren gaan.

LINUX_REBOOT_CMD_HALT

{linux heropstart opdracht stop} (RB_HALT_SYSTEM {*stop systeem}, 0xcdef0123; sinds 1.1.76). Het bericht ’System halted.’ {systeem gestuit} wordt afgedrukt, en het systeem wordt gestopt. Als niet voorafgegaan door een sync(2), zullen gegevens verloren gaan.

LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF

{linux heropstart opdracht voeding uit} (0x4321fedc; sinds 2.1.30). Het bericht ’Power down.’ {Voeding uit} wordt afgedrukt, het systeem wordt gestopt en alle voeding wordt losgekoppeld van het systeem als dat mogelijk is. Als niet voorafgegaan door sync(2), zullen gegevens verloren gaan.

LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2

{linux heropstart opdracht herstart 2} (0xa1b2c3d4; sinds 2.1.30). Het bericht ’Restarting system with command ’%s’’ wordt afgedrukt, en een herstart (met gebruik van het opdracht-string gegeven met arg) wordt onmiddellijk uitgevoerd. Als niet voorafgegaan door een sync(2), zullen gegevens verloren gaan.

LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON

{linux heropstart opdracht Cntrl-Alt-Del aan} (RB_ENABLE_CAD {*zet aan CAD}, 0x89abcdef). CAD wordt gebruiksklaar gemaakt. Dit betekend dat de CAD toetsaanslag onmiddellijk de actie behorend bij LINUX_REBOOT_CMD_RESTART zal veroorzaken.

LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF

{linux heropstart opdracht CAD uit} (RB_DISABLE_CAD {*maak onklaar CAD}, 0). CAD wordt uitgezet. Dit betekend dat de CAD toetsaanslag een SIGINT signaal zal veroorzaken dat gezonden zal worden naar init {"begin"} (proces 1), waarop dit proces kan beslissen wat een juiste actie is (wellicht: vermoord alle processen, harmonizeer {"sync"}, en heropstart).

Alleen de super-gebruiker mag deze functie gebruiken.

Het exacte gevolg van de bovenstaande acties hangt af van de architectuur. Voor de i386 architectuur doet het extra argument helemaal niets momenteel (2.1.122), maar het soort heropstart kan bepaald worden met een kernel opdracht-regel argument (’reboot=...’ {heropstart=...}), het kan warm of koud zijn, en hard of door de BIOS.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EINVAL

{ongeldig} Slechte magische nummers of vlag.

EPERM

{toestemming} Een niet-root {"root"} gebruiker probeert om reboot aan te roepen.

VOLDOET AAN

reboot is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in programma’s die bedoeld zijn om draagbaar te zijn.

ZIE OOK

sync(2) {harmonizeer (werk/vast geheugen)}, bootparam(7) {start grootheden}, ctrlaltdel(8), halt(8) {stop/stuit}, reboot(8) {her-opstarten}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: reboot.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $