Manpages

NAAM

readlink − lees waarde van een symbolische koppeling

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int readlink(const char *pad, char *buf, size_t bufmaat);

BESCHRIJVING

readlink plaatst de inhoud van de symbolische koppeling weg in de buffer buf, die maat bufmaat heeft. readlink voegt geen NUL karakter toe aan buf. Het zal de inhoud afhakken (naar de lengte van bufmaat karakters), in het geval dat de buffer te klein is om de hele inhoud te bevatten.

TERUGGEEF WAARDE

De aanroep geeft het aantal karakters terug dat in de buffer werd geplaatst als hij slaagt, of een −1 als een fout optrad, de fout-code plaatsend in errno.

FOUTEN

ENOTDIR

{geen dir} Een deel van het pad voorvoegsel is geen dir.

EINVAL

{ongeldig} bufmaat is niet positief.

ENAMETOOLONG

{naam te lang} Een padnaam, of een deel van een padnaam, was te lang.

ENOENT

{geen ingang} Het genoemde bestand bestaat niet.

EACCES

{toegang} Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het pad voorvoegsel.

ELOOP

{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vertalen van de padnaam.

EINVAL

{ongeldig} Het genoemde bestand is geen symbolische koppeling.

EIO

{in/uit} Een In/Uit fout trad op terwijl er van het bestandsysteem gelezen werd.

EFAULT

{fout} buf strekt zich uit voorbij de aan het proces toegewezen adres ruimte.

ENOMEM

{geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was voorhanden.

VOLDOET AAN

X/OPEN, 4.4BSD (de readlink functie aanroep verscheen voor het eerst in 4.2BSD).

ZIE OOK

stat(2) {staat}, lstat(2) {verdinding staat}, symlink(2) {symbolische koppeling}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: readlink.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS