Manpages

NAAM

readlink - print resolved symbolic links or canonical file names

SAMENVATTING

readlink [OPTIE]... BESTAND...

BESCHRIJVING

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.

Toont de waarde van een symbolische koppeling of een canonieke naam.
-f
, --canonicalize

canoniek maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; alle behalve laatste component moeten bestaan

-e, --canonicalize-existing

canoniek maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; alle componenten moeten bestaan

-m, --canonicalize-missing

canoniek maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; geen van de componenten hoeft te bestaan "

-n, --no-newline

geen scheidingsteken achtervoegen

-q, --quiet

-s, --silent

de meeste foutmeldingen onderdrukken (standaard)

-v, --verbose

meer foutmeldingen tonen

-z, --zero

elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Dmitry V. Levin.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink>;
of lokaal via: info '(coreutils) readlink invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS