Manpages

НАЗИВ

man - an interface to the system reference manuals

УВОД

man [man options] [[section] page ...] ...
man -k
[apropos options] regexp ...
man -K
[man options] [section] term ...
man -f
[шта-је опције] страница ...
man -l
[man options] file ...
man -w
|-W [man options] page ...

ОПИС

man is the system’s manual pager. Each page argument given to man is normally the name of a program, utility or function. The manual page associated with each of these arguments is then found and displayed. A section, if provided, will direct man to look only in that section of the manual. The default action is to search in all of the available sections following a pre-defined order (see DEFAULTS), and to show only the first page found, even if page exists in several sections.

Табела испод показује бројеве одељака упутства за којима следе врсте страница које садрже.

Страница упутства се састоји од неколико одељака.

У споразумне називе одељака спадају НАЗИВ, СИЖЕ, ПОДЕШАВАЊА, ОПИС, ОПЦИЈЕ, СТАЊЕ ИЗЛАЗА, ПОВРАТНА ВРЕДНОСТ, ГРЕШКЕ, ОКРУЖЕЊЕ, ДАТОТЕКЕ, ИЗДАЊА, САГЛАСНО СА, НАПОМЕНЕ, ГРЕШКЕ, ПРИМЕР, АУТОРИ, и ВИДИТЕ ТАКОЂЕ.

Следеће одредбе се примењују на одељак СИЖЕ и могу бити коришћене као водиље у другим одељцима.

 

Тачно исписивање може да се разликује у зависности од излазног уређаја. На пример, ман углавном неће бити у могућности да исписује искошеним словима када је покренут у терминалу, и уместо тога ће користити подвучени или обојени текст.

Наредба или илустрација функције је образац који треба да одговара свим могућим призивима. У неким случајевима се саветује илустровање неколико нарочитих призива као што је показано у одељку СИЖЕ ове странице упутства.

ПРИМЕРИ

man ls

Приказује страницу упутства за ставку (програм) ls.

man man.7

Display the manual page for macro package man from section 7. (This is an alternative spelling of "man 7 man".)

man ’man(7)

Display the manual page for macro package man from section 7. (This is another alternative spelling of "man 7 man". It may be more convenient when copying and pasting cross-references to manual pages. Note that the parentheses must normally be quoted to protect them from the shell.)

man -a увод

Приказује, у наставку, све доступне уводе страница упутства које се налазе унутар упутства. Могуће је изаћи између наредних приказа или прескочити било који од њих.

man -t bash | lpr -Pps

Format the manual page for bash into the default troff or groff format and pipe it to the printer named ps. The default output for groff is usually PostScript. man --help should advise as to which processor is bound to the -t option.

man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi

This command will decompress and format the nroff source manual page ./foo.1x.gz into a device independent (dvi) file. The redirection is necessary as the -T flag causes output to be directed to stdout with no pager. The output could be viewed with a program such as xdvi or further processed into PostScript using a program such as dvips.

man -k printf

Тражи кратке описе и називе страница упутства за кључну реч printf као регуларан израз. Испсиује било које поклапање. Исто што и „apropos printf.

man -f smail

Тражи странице упутства на које упућује „smail“ и испсиује кратке описе било које нађене. Исто што и „whatis smail.

ПРЕГЛЕД

Многе опције су доступне %ман%у како би кориснику дао што више прилагодљивости. Измене могу бити начињене у путањи претраге, редоследу одељака, обрађивачу излаза, и другим понашањима и радњама наведеним испод.

If set, various environment variables are interrogated to determine the operation of man. It is possible to set the "catch-all" variable $MANOPT to any string in command line format, with the exception that any spaces used as part of an option’s argument must be escaped (preceded by a backslash). man will parse $MANOPT prior to parsing its own command line. Those options requiring an argument will be overridden by the same options found on the command line. To reset all of the options set in $MANOPT, -D can be specified as the initial command line option. This will allow man to "forget" about the options specified in $MANOPT, although they must still have been valid.

Manual pages are normally stored in nroff(1) format under a directory such as /usr/share/man. In some installations, there may also be preformatted cat pages to improve performance. See manpath(5) for details of where these files are stored.

This package supports manual pages in multiple languages, controlled by your locale. If your system did not set this up for you automatically, then you may need to set $LC_MESSAGES, $LANG, or another system-dependent environment variable to indicate your preferred locale, usually specified in the POSIX format:

<језик>[_<област>[.<кодни-распоред>[,<издање>]]]

Ако је жељена страница доступна на српском, биће приказана уместо стандардне странице (обично амерички енглески).

If you find that the translations supplied with this package are not available in your native language and you would like to supply them, please contact the maintainer who will be coordinating such activity.

Individual manual pages are normally written and maintained by the maintainers of the program, function, or other topic that they document, and are not included with this package. If you find that a manual page is missing or inadequate, please report that to the maintainers of the package in question.

За податке који се односе на друге функције и проширења доступна с овим страничаром упутства, прочитајте документа која иду уз пакет.

ОСНОВНО

The order of sections to search may be overridden by the environment variable $MANSECT or by the SECTION directive in /etc/manpath.config. By default it is as follows:

1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7

The formatted manual page is displayed using a pager. This can be specified in a number of ways, or else will fall back to a default (see option -P for details).

Пропусници се дешифрују на бројне начине. Као прво, испистује се опција линије наредби -p или променљива окружења $MANROFFSEQ. Ако -p није коришћено а променљива окружења није подешена, почетни ред нрофф датотеке се обрађује за ниском предобрађивача. Да би садржао исправну ниску предобрађивача, први ред мора да изгледа као

’\" <ниска>

где ниска може бити било која комбинација слова описаних опцијом -p испод.

Ако ниједан од горњих поступака не обезбеди никакав податак пропусника, користи се основни скуп.

Спојка обликовања је сачињена од пропусника и главног обликовача (nroff или [tg]roff са -t) и извршена. У супротном, ако постоји извршни програм „mandb_nfmt“ (или „mandb_tfmt“ са -t) у корену ман стабла, онда се он извршава. Бивају му прослеђени изворна датотека упутства, ниска предобрађивача, и по могућству уређај наведен помоћу -T или -E као аргументи.

ОПЦИЈЕ

Non-argument options that are duplicated either on the command line, in $MANOPT, or both, are not harmful. For options that require an argument, each duplication will override the previous argument value.

Опште опције
-C 
датотека--config-file=датотека

Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.

-d, --debug

Исписује податке прочишћавања.

-D, --default

Ова опција се обично користи као прва опција и поново подешава понашање %ман%а на његово основно. Користи се за поништавање оних опција које су можда подешене у $MANOPT. Свака опција која долази након -D ће имати своје уобичајено дејство.

--warnings[=упозорења]

Укључује упозорења из грофф-а. Ово може бити коришћено за обављање провера исправности над изворним текстом страница упутства. упозорења је зарезом раздвојени списак назива упозорења; ако није достављен, подразумева се „mac“. Погледајте чвор „Warnings“ у info groffу за списак достуних назива упозорења.

Главни режими рада
-f
, --whatis

Исто што и whatis. Приказује кратак опис из странице упутства, ако је доступан. Погледајте whatis(1) за појединости.

-k, --apropos

Исто што и apropos. Претражује кратке описе страница упутства за кључним речима и приказује сва поклапања. Погледајте apropos(1) за појединости.

-K, --global-apropos

Тражи текст у свим страницама упутства. Ово је насилна претрага, и траје мало дуже; ако можете, требали бисте да наведете одељак да смањите број страница које треба претражити. Појмови претраге могу бити једноставне ниске (основно), или регуларни изрази ако се користи опција --regex.

Знајте да ово претражује изворе страница упутства, а не исписани текст, тако да може да обухвати лажне резултате услед напомена у датотекама извора. Претраживање исписаног текста би било много спорије.

-l, --local-file

Activate "local" mode. Format and display local manual files instead of searching through the system’s manual collection. Each manual page argument will be interpreted as an nroff source file in the correct format. No cat file is produced. If ’-’ is listed as one of the arguments, input will be taken from stdin. When this option is not used, and man fails to find the page required, before displaying the error message, it attempts to act as if this option was supplied, using the name as a filename and looking for an exact match.

-w, --where, --path, --location

Don’t actually display the manual page, but do print the location of the source nroff file that would be formatted. If the -a option is also used, then print the locations of all source files that match the search criteria.

-W, --where-cat, --location-cat

Don’t actually display the manual page, but do print the location of the preformatted cat file that would be displayed. If the -a option is also used, then print the locations of all preformatted cat files that match the search criteria.

If -w and -W are both used, then print both source file and cat file separated by a space. If all of -w, -W, and -a are used, then do this for each possible match.

-c, --catman

Ова опција није за општу употребу и треба да је користи само програм catman.

-R кодирање--recode=кодирање

Уместо да обликује страницу упутства на уобичајени начин, шаље њен извор претворен у наведено кодирање. Ако већ знате кодирање изворне датотеке, такође можете непосредно да користите manconv(1). Међутим, ова опција вам омогућава да претворите неколико страница упутства у једно кодирање а да не морате изричито да наводите кодирање за сваку, које је достављено како су већ инсталиране у структури сличној хијерархији странице упутства.

Consider using man-recode(1) instead for converting multiple manual pages, since it has an interface designed for bulk conversion and so can be much faster.

Проналажење страница упутства
-L 
језик--locale=језик

man ће обично одредити ваш текући језик позивајући Ц функцију „setlocale(3)“ која испитује разне променљиве окружења, по могућству укључујући $LC_MESSAGES и $LANG. Да привремено препишете одређену вредност, користите ову опцију да доставите ниску језик непосредно у man. Знајте да ово неће ступити у дејство све док стварно не започне претрага за страницама. Излаз као што је порука помоћи ће увек бити приказан у почетном одређеном језику.

-m систем[,...], --systems=систем[,...]

Ако овај систем има приступ страницама упутства других оперативних система, могуће им је приступити употребом ове опције. Да потражите страницу упутства у збирци страница упутства НовихОС-ова, користите опцију „-m НовиОС“.

Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених зарезом. Да укључите претрагу страница упутства изворног оперативног система, укључите ман назив система у ниску аргумента. Ова опција ће преписати променљиву система $СИСТЕМ.

-M путања--manpath=путања

Наводи резервну ман-путању за коришћење. По основи, %ман% користи manpath произашли код да одреди путању за претрагу. Ова опција преписује $MANPATH променљиву окружења и доводи до занемаривања опције -m.

Путања наведена као ман путања мора бити корен хијерархије странице упутства структурисан по одељцима као што је описано у ман-дб упутству (под „Систем страница упутства“). Да видите странице упутства ван такве хијерархије, погледајте опцију -l.

-S list, -s list, --sections=list

The given list is a colon- or comma-separated list of sections, used to determine which manual sections to search and in what order. This option overrides the $MANSECT environment variable. (The -s spelling is for compatibility with System V.)

-e под-проширење--extension=под-проширење

Some systems incorporate large packages of manual pages, such as those that accompany the Tcl package, into the main manual page hierarchy. To get around the problem of having two manual pages with the same name such as exit(3), the Tcl pages were usually all assigned to section l. As this is unfortunate, it is now possible to put the pages in the correct section, and to assign a specific "extension" to them, in this case, exit(3tcl). Under normal operation, man will display exit(3) in preference to exit(3tcl). To negotiate this situation and to avoid having to know which section the page you require resides in, it is now possible to give man a sub-extension string indicating which package the page must belong to. Using the above example, supplying the option -e tcl to man will restrict the search to pages having an extension of *tcl.

-i, --ignore-case

Занемарује величину слова приликом тражења страница упутства. Ово је основно.

-I, --match-case

Тражи странице упутства обазирући се на величину слова.

--regex

Показује све странице чији неки део било њихових назива или њихових описа одговара аргументу сваке странице као регуларни израз, као са apropos(1). Како обично не постоји разумљив начин за бирање „најбоље“ странице приликом тражења регуларног израза, ова опција подразумева -a.

--wildcard

Показује све странице чији неки део било њихових назива или њихових описа одговара аргументу сваке странице употребом џокера у стили конзоле, као са apropos(1) --wildcard. Аргумент странице мора да одговара читавом називу или опису, или да одговара границама речи у опису. Како обично не постоји разумљив начин за бирање „најбоље“ странице приликом тражења џокера, ова опција подразумева -a.

--names-only

Ако се користи --regex или --wildcard, поклапа само називе страница, а не и описе, као са whatis(1). У супротном, нема дејства.

-a, --all

По основи, %ман% ће изаћи након што прикаже страницу упутства која највише задовољава. Употреба ове опције приморава %ман%а да прикаже све странице упутства са називима који одговарају мерилу претраге.

-u, --update

This option causes man to update its database caches of installed manual pages. This is only needed in rare situations, and it is normally better to run mandb(8) instead.

--no-subpages

По основи, %ман% ће покушати да протумачи парове назива странице упутства датих на линији наредби као еквивалент једном називу странице упутства који садржи цртицу или подвлаку. Ово подржава општи образац програма који примењују бројне поднаредбе, допуштајући им да обезбеде странице упутства за сваку којој се може приступити употребом сличне реченице као кад би била коришћена за призивање самих поднаредби. На пример:

$ man -aw git diff
/usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

Да искључите ово понашање, користите опцију --no-subpages.

$ man -aw --no-subpages git diff
/usr/share/man/man1/git.1.gz
/usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
/usr/share/man/man1/diff.1.gz

Управљање обликованим излазом
-P 
страничар--pager=страничар

Specify which output pager to use. By default, man uses pager, falling back to cat if pager is not found or is not executable. This option overrides the $MANPAGER environment variable, which in turn overrides the $PAGER environment variable. It is not used in conjunction with -f or -k.

Вредност може бити назив једне наредбе или наредба са аргументима, и може користити цитирање љуске (контра косе црте, једноструке или двоструке наводнике). Не може користити спојке за спајање више наредби; ако вам треба то, користите спис омотача, који може узети датотеку да је прикаже било као аргумент или на стандардном улазу.

-r упит--prompt=упит

Ако се за страничара користи најновије издање програма less, %ман% ће покушати да подеси свој упит и неке осетљиве опције. Основни упит изгледа као

Manual page name(sec) line x

где назив означава назив странице упутства, одељак означава одељак под којим је пронађена а x означава број текућег реда. Ово се постиже употребом променљиве окружења $LESS.

Supplying -r with a string will override this default. The string may contain the text $MAN_PN which will be expanded to the name of the current manual page and its section name surrounded by "(" and ")". The string used to produce the default could be expressed as

\ Страница\ упутства\ \$MAN_PN\ ?ltред\ %lt?L/%L.:
бајт\ %bB?s/%s..?\ (КРАЈ):?pB\ %pB\\%..
(притисните „h“ за помоћ или „q“ да изађете)

Преломљена је у три реда само због прегледности. За њено значење погледајте страницу упутства less(1). Ниска упита је прва коју процењује конзола. Сви двоструки наводници, обрнути наводници и контра косе црте у упиту морају бити окончани на реду претходећом контра косом цртом. Ниска упита се може завршити окончаним $ за којим могу да следе даљне опције за „less“. По основи %ман% подешава -ix8 опције.

Променљива окружења $MANLESS описана испод може бити коришћена за постављање основне ниске упита ако ништа није дато на линији наредби.

-7, --ascii

Када прегледате чисту аскри(7) страницу упутства на 7-битном терминалу или на опонашавачу терминала, неки знаци можда неће бити исправно приказани када се користи опис уређаја латин1(7) са ГНУ нроффом. Ова опција допушта чистим аскри страницама упутства да буду приказане у аскрију са латин1 уређајем. Неће превести никакав латин1 текст. Следећа табела приказује обављене преводе: неки њени делови могу бити приказани исправно само када се користи ГНУ нроффов латин1(7) уређај.

Ако стубац латин1 исправно приказује, ваш терминал може бити подешен за латин1 знакове и ова опција није неопходна. Ако су ступци латин1 и аскри истоветни, ви читате ову страницу користећи ову опцију или %ман% није обликовао ову страницу користећи опис латин1 уређаја. Ако недостаје стубац латин1 или је оштећен, мораћете да прегледате странице упутства са овом опцијом.

Ова опција се занемарује приликом употребе опција -t, -H, -T, или -Z и може бити некорисна нроффу као и ГНУу.

-E кодирање--encoding=кодирање

Ствара излаз за кодирање знакова поред основног. Зарад повратне сагласности, кодирање може бити нрофф уређај као што је аскри, латин1, или утф8 као и право кодирање знакова као што је УТФ-8.

--no-hyphenation, --nh

Обично, нрофф ће сам поставити цртице у тексту на прелому реда чак и у речима које не садрже цртице, ако је неопходно да се уради ово да би се поређале речи у реду без претераних размака. Ова опција искључује самостално цртичарење, тако да ће речи добити цртицу само ако већ садрже исте.

Ако пишете страницу упутства и једноставно не желите да нрофф постави цртицу у речи на неодговарајућем месту, немојте користити ову опцију, већ погледајте документацију нроффа; на пример, можете да ставите „\%“ унутар речи да назначите да ту може доћи цртица за прелом реда, или да ставите „\%“ на почетку речи како бисте избегли прекидање речи.

--no-justification, --nj

Обично, нрофф ће сам поравнати текст на обема крајњостима. Ова опција искључује потпуно поравнавање, остављајући поравнање само на левој страни, понекад звано као „десно-недотерани“ текст.

Ако пишете страницу упутства и једноставно не желите да нрофф поравна одређене пасусе, немојте користити ову опцију, већ погледајте документацију нроффа; на пример, можете да користите „.na“, „.nf“, „.fi“, и „.ad“ захтеве да привремено искључите дотеривање и попуњавање.

-p ниска--preprocessor=ниска

Наводи низ предобрађивача за покретање пре нроффа или трофф/гроффа. Неће све инсталације имати читав скуп предобрађивача. Неки од препроцесора и слова коришћена за њихово означавање су: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Ова опција преписује променљиву окружења $MANROFFSEQ. zsoelim се увек покреће као први предобрађивач.

-t, --troff

Користи %трофф%а да обликује страницу упутства на стандардном излазу. Ова опција се не захтева у свези са -H, -T, или -Z.

-T[уређај], --troff-device[=уређај]

Ова опција се користи за промену излаза гроффа (или по могућству троффа) како би био погодан и за друге уређаје осим основног. Подразумева -t. Примери (достављени са Грофф-ом 1.17) обухватају дви, латин1, пс, утф8, Икс75 и Икс100.

-H[прегледник], --html[=прегледник]

Ова опција ће довести до тога да грофф произведе ХТМЛ излаз, и приказаће тај излаз у веб прегледнику. Избор прегледника је одређен изборним аргументом прегледник ако је достављен, променљивом окружења $BROWSER, или основним у време превођења ако тај није постављен (обично је то линкс). Ова опција подразумева -t, и радиће само уз ГНУ троффа.

-X[тпи], --gxditview[=тпи]

Ова опција приказује излаз гроффа у графичком прозору користећи програм „gxditview“. тпи (тачака по инчу) може бити 75, 75-12, 100, или 100-12, подразумевајући 75; варијанта -12 користи словни лик 12-тачака. Ова опција подразумева -T са X75, X75-12, X100, или X100-12 уређајем.

-Z, --ditroff

грофф ће покренути троффа а затим користити одговарајући пост-обрађивач да би створио излаз погодан за изабрани уређај. Ако %трофф% јесте грофф, ова опција се прослеђује гроффу и потиснуће употребу пост-обрађивача. Подразумева -t.

Добијање помоћи
-?
, --help

Исписује поруку помоћи и излази.

--usage

Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.

-V, --version

Исписује податке о издању.

СТАЊЕ ИЗЛАЗА

0

Успешно извршавање програма.

1

Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.

2

Грешка у раду.

3

Подпроцес је вратио не-нулто излазно стање.

16

Најмање једна страница/датотека/кључна реч не постоји или није пронађена.

ОКРУЖЕЊЕ

MANPATH

Ако је постављено $MANPATH, његова вредност се користи као путања запретрагу страница упутстава.

MANROFFOPT

Every time man invokes the formatter (nroff, troff, or groff), it adds the contents of $MANROFFOPT to the formatter’s command line.

MANROFFSEQ

Ако је постављено $MANROFFSEQ, његова вредност се користи за одређивање скупа предобрађивача кроз који бивају прослеђене све странице упутства. Основни списак предобрађивача зависи од система.

MANSECT

Ако је постављено $MANSECT, његова вредност јесте списак одељака раздвојених двотачком и користи се да се одреди који одељци упутства ће бити претраживани и којим редом. Основно је „1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7“, осим ако није преписано смерницом ОДЕЉАК у /etc/manpath.config.

MANPAGER, PAGER

If $MANPAGER or $PAGER is set ($MANPAGER is used in preference), its value is used as the name of the program used to display the manual page. By default, pager is used, falling back to cat if pager is not found or is not executable.

Вредност може бити назив једне наредбе или наредба са аргументима, и може користити цитирање љуске (контра косе црте, једноструке или двоструке наводнике). Не може користити спојке за спајање више наредби; ако вам треба то, користите спис омотача, који може узети датотеку да је прикаже било као аргумент или на стандардном улазу.

MANLESS

Ако је постављено $MANLESS, његова вредност се користи као основна ниска упита за страничара less, као да је прослеђен коришћењем опције -r (тако да ће сва појављивања текста $MAN_PN бити проширена на исти начин). На пример, ако желите да подесите ниску упита безусловно на „моја ниска упита“, поставите $MANLESS на „-Psмоја ниска упита“. Употреба опције -r преписује ову променљиву окружења.

BROWSER

Ако је постављено $BROWSER, његова вредност је списак наредби раздвојених двотачком, свака од њих се на смену користи у покушају покретања веб прегледника за „man --html“. У свакој наредби, %s се замењује називом датотеке која садржи ХТМЛ излаз из гроффа, %% се замењује једним знаком процента (%), а %c се замењује двотачком (:).

SYSTEM

Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције „-m“.

MANOPT

Ако је постављено $MANOPT, биће обрађен пре %ман%ове линије наредби и очекује се да буде у сличном запису. Како све остале %ман%ом одређене променљиве окружења могу бити изражене као опције линије наредби, и такви су кандидати за укључивање у $MANOPT очекује се да постану застареле. Сви размаци који требају бити протумачени као део аргумента опције морају имати знак за прелом реда.

MANWIDTH

If $MANWIDTH is set, its value is used as the line length for which manual pages should be formatted. If it is not set, manual pages will be formatted with a line length appropriate to the current terminal (using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if neither is available). Cat pages will only be saved when the default formatting can be used, that is when the terminal line length is between 66 and 80 characters.

MAN_KEEP_FORMATTING

Обично, када излаз није усмерен на терминал (рецимо у датотеку или на спојку), знаци обликовања се одбацују да би се олакшало читање резултата без нарочитих алата. Међутим, ако је $MAN_KEEP_FORMATTING постављено на било коју не-празну вредност, ти знаци обликовања се задржавају. Ово може бити корисно омотачима око %ман%а који могу да протумаче знаке обликовања.

MAN_KEEP_STDERR

Обично, када је излаз усмерен на терминал (уобичајено је страничару), сваки излаз грешке из наредбе коришћене за стварање обликованог издања страница упутства се одбацује да би се избегло мешање са приказом страничара. Програми као грофф често стварају релативно мање поруке грешке о штампарским проблемима као што је слабо поравнање, који су наочито и уопштено збуњујући када су приказани уз страницу упутства. Међутим, неки корисници ипак желе да их виде, тако да, ако је $MAN_KEEP_STDERR постављено на неку не-празну вредност, излаз грешке ће бити приказан као што је уобичајено.

LANG, LC_MESSAGES

Зависно од система и примене, једно или и $LANG и $LC_MESSAGES ће бити пропитани за текућим језиком поруке. %ман% ће приказати своје поруке на том језику (ако је доступан). Погледајте setlocale(3) за тачније појединости.

ДАТОТЕКЕ

/etc/manpath.config

Датотека подешавања ман-дб-а.

/usr/share/man

Општа хијерархија странице упутства.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

apropos(1), groff(1), less(1), manpath(1), nroff(1), troff(1), whatis(1), zsoelim(1), manpath(5), man(7), catman(8), mandb(8)

Documentation for some packages may be available in other formats, such as info(1) or HTML.

ИСТОРИЈАТ

1990, 1991 – Први га је написао Џон В. Итон (jwe [AT] che.edu).

23. децембар 1992.: Рик Фејт (faith [AT] cs.edu) је применио исправке грешака које је доставио Виљем Касдорп (wkasdo [AT] nikhefk.nl).

30th April 1994 – 23rd February 2000: Wilf. (G.Wilford [AT] ee.uk) has been developing and maintaining this package with the help of a few dedicated people.

30. октобар 1996. – 30. март 2001.: Фабрицио Плако <fpolacco [AT] debian.org> је одржавао и побољшао овај пакет за пројекат Дебијана, уз помоћ читаве заједнице.

31. март 2001. – данашњи дан: Колин Вотсон <cjwatson [AT] debian.org> сада развија и одржава мад-бп.

ГРЕШКЕ

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

COMMENTS