Manpages

JMÉNO

mailaddr − popis poštovní adresy

POPIS

Tato manuálová stránka obsahuje úvodní informaci o SMTP poštovních adresách tak, jak se používají na Internetu. Tyto adresy jsou v obecném formátu

uživatel@doména

kde doména je hierarchicky uspořádaný seznam subdomén oddělený tečkami. Například toto jsou povolené zápisy téže adresy:

eric [AT] monet.edu
Eric Allman <eric [AT] monet.edu>
eric [AT] monet.edu (Eric Allman)

Doménová část ("monet.berkeley.edu") znamená doménu, která přijímá poštu. Může označovat jméno počítače na Internetu (a v minulosti to tak obvykle bylo), ale nemusí. V doménové části se nerozlišují velká a malá písmena.

Lokální část adresy ("eric") je obvykle uživatelské jméno, nicméně jeho význam je určen lokálním programovým vybavením. Obvykle se zde také nerozlišují malá a velká písmena. Jestliže lokální část vypadá jako smetí, je to obvykle proto, že je tato pošta doručována přes bránu mezi Internetem a lokální poštou; zde je několik příkladů:

"příjmení/admd=telemail/c=us/o=hp"@někde.jinde
NĚKDO%NĚCO@někde.jinde
počítač!počítač!jméno@někde.jinde
I2461572@někde.jinde

(V pořadí: brána X.400, brána do poštovního systému, který nepodporuje korektně Internet, UUCP brána, poslední je poněkud nudná volba uživatelských jmen.)

Skutečné jméno ("Eric Allman") lze psát před <> nebo nakonec uvnitř (). (Přesně řečeno, tyto dvě možnosti nejsou plně rovnocenné, nicméně rozdíl je mimo rozsah této stránky.) Jméno musí být uzavřeno do uvozovek "" jestliže obsahuje některé znaky, například tečku ".":

"Eric P. Allman" <eric [AT] monet.edu>

Zkratky.
Mnoho poštovních systémů povoluje zkracovat doménové jméno. Například, uživatelé na berkeley.edu mohou psát jen “eric@monet” pro Erica Allmana. Toto není doporučovaný způsob Někdy to funguje, ale nemělo by se na to spoléhat.

Směrovací adresy.
Kdysi bylo občas nutno směrovat poštu přes několik počítačů až na cílovou adresu. Adresy, které obsahují tato směrování nazýváme směrovacími adresami. Používají následující syntaxi:

<@počítača,@počítačb:uživatel@počítačc>

Takto napsaná adresa určuje, že zpráva má být zaslána na počítača, odtud na počítačb a nakonec na počítačc. Mnohéé poštovní programy směrovací adresy ignorují a zašlou zprávu přímo na počítačc.

Směrovací adresy jsou nyní velmi nezvyklé. Občas se najdou ve starých poštovních archivech. Obecně lze pro určení skutečné adresy ignorovat vše kromě "uživatel@počítačc".

Postmaster.
Každý poštovní uzel musí mít uživatele (nebo poštovní přezdívku) pojmenovaného "postmaster", kterému lze posílat zprávy o problémech s jeho uzlem. Jméno "postmaster" nerozlišuje velká a malá písmena.

SOUBORY

/etc/aliases
~/.forward

DALŠÍ INFORMACE

binmail(1), mail(1), mconnect(1), aliases(5), forward(5), sendmail(8), vrfy(8)

RFC 2822 (Internet Message Format)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man−pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man−pages/.

COMMENTS