Manpages

İSİM

expr − ifadeleri değerlendirir

KULLANIM

expr ifade
expr
seçenek

AÇIKLAMA

−−help

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ifadenin değerini standart çıktıya basar. Aşağıda ifadeler öncelikleri artan sırada gruplanmıştır:

1.

arg1 | arg2

eğer arg1 boş veya 0 ise arg2, değil ise arg1

arg1 & arg2

eğer iki argüman da 0 veya boş ise arg2, değil ise arg1

2.

arg1 < arg2

arg1 küçüktür arg2

arg1 <= arg2

arg1 küçük ya da eşittir arg2

arg1 = arg2

arg1 eşittir arg2

arg1 != arg2

arg1 farklıdır arg2

arg1 >= arg2

arg1 büyük ya da eşittir arg2

arg1 > arg2

arg1 büyüktür arg2

3.

arg1 + arg2

aritmetik toplama işlemi

arg1arg2

aritmetik çıkarma işlemi

4.

arg1 * arg2

aritmetik çarpma işlemi

arg1 / arg2

aritmetik bölme işleminde bölümü verir

arg1 % arg2

aritmetik bölme işleminde kalanı verir

5.

dizge : düzenli_ifade

ilk karakterinden itibaren dizge içindeki düzenli_ifade ile eşleşen kısım

6.

match dizge düzenli_ifade

dizge : düzenli_ifade ile aynı.

substr dizge konum uzunluk

dizgenin konumdan (1'den başlayarak sayılır) başlayan uzunluktaki alt dizgesi.

index dizge karakterler

dizge içinde karakterlere ilk rastlandığı konum, yoksa 0.

length dizge

dizgenin uzunluğu.

+ andaç

andaç `match' gibi bir anahtar sözcük ya da `/' gibi bir işleç bile olsa bir dizge olarak yorumlanır.

7.

( ifade )

ifadenin değeri

Kabukta yorumlanması için öncelenmesi ya da yorumlanmaması için tırnak içine alınması gereken işleçlerden sakının. Karşılaştırmalar her ikisi de sayısal ise sayısal, değilse sözlük sırasına göredir. Örgüsel eşleşmeler \( ve \) arasındaki eşleşen dizge ile ya da null ile sonuçlanır; eğer \( ve \) kullanılmamışsa eşleşen karakter sayısıyla ya da 0 ile sonuçlanır.
expr
çıkış durumu,

ifade ne null ne de 0 ise 0,
ifade
null veya 0 ise 1,
ifade
sözdizimsel olarak geçersizse 2,
bir hata oluşmuşsa 3'tür.

YAZAN

Mike Parker tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

expr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve expr yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils expr

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006