Manpages

NAAM

expr - evaluate expressions

SAMENVATTING

expr EXPRESSIE
expr
OPTIE

BESCHRIJVING

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

De waarde van EXPRESSIE naar standaarduitvoer sturen. EXPRESSIE mag zijn(een lege regel scheidt groepen met verschillende, oplopende voorrang):
ARG1 | ARG2

ARG1 als deze niet leeg of 0 is, anders ARG2

ARG1 & ARG2

ARG1 als beide argumenten noch leeg noch 0 zijn, anders 0

ARG1 < ARG2

1 als ARG1 kleiner is dan ARG2, anders 0

ARG1 <= ARG2

1 als ARG1 kleiner of gelijk is aan ARG2, anders 0

ARG1 = ARG2

1 als ARG1 gelijk is aan ARG2, anders 0 (’==’ = ’=’)

ARG1 != ARG2

1 als ARG1 niet gelijk is aan ARG2, anders 0

ARG1 >= ARG2

1 als ARG1 groter of gelijk is aan ARG2, anders 0

ARG1 > ARG2

1 als ARG1 groter is dan ARG2, anders 0

ARG1 + ARG2

rekenkundige som van ARG1 en ARG2

ARG1 - ARG2

rekenkundig verschil van ARG1 en ARG2

ARG1 * ARG2

rekenkundig product van ARG1 en ARG2

ARG1 / ARG2

rekenkundig quotient van ARG1 gedeeld door ARG2

ARG1 % ARG2

rekenkundige rest van ARG1 gedeeld door ARG2

TEKENREEKS : REGEXP

de tekens vanaf het begin van de TEKENREEKS die voldoen aan de reguliere expressie REGEXP

match TEKENREEKS REGEXP

hetzelfde als ’TEKENREEKS : REGEXP’

substr TEKENREEKS POSITIE LENGTE

subreeks van TEKENREEKS; POSITIE telt van 1

index TEKENREEKS TEKENS

laagste index in TEKENREEKS waar een teken uit TEKENS gevonden is, anders 0

length TEKENREEKS

de lengte van de TEKENREEKS

+ SYMBOOL

SYMBOOL als tekenreeks interpreteren, zelfs als het

een sleutelwoord of operator is, zoals ’match’ of ’/’

( EXPRESSIE )

waarde van EXPRESSIE

Wees erop bedacht dat in de meeste shells veel operatoren op de een of andere manier aangehaald moeten worden. Vergelijkingen zijn rekenkundig als beide argumenten getallen zijn, anders lexicografisch. Patroonovereenkomsten geven de gevonden tekenreeks tussen \( en \) terug of een lege tekenreeks; zonder \( en \) geven ze het aantal overeenkomende tekens terug, of 0.

De afsluitwaarde is 0 als EXPRESSIE noch leeg noch 0 is, 1 als EXPRESSIE leeg of 0 is, 2 als EXPRESSIE syntactisch ongeldig is, en 3 als er een fout optrad.

AUTEUR

Geschreven door Mike Parker, James Youngman en Paul Eggert.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/expr>;
of lokaal via: info '(coreutils) expr invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.