Manpages

NAZWA

expr - wykonuje obliczenia wyrażenia

SKŁADNIA

expr WYRAŻENIE
expr
OPCJA

OPIS

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wyświetla wartość WYRAŻENIA na standardowe wyjście. Puste wiersze poniżej rozdzielają grupy o wzrastającym pierwszeństwie. WYRAŻENIE może przyjąć postać:
ARG1
| ARG2

zwraca ARG1 jeśli nie jest on pusty ani równy 0, w przeciwnym wypadku zwraca ARG2

ARG1 & ARG2

zwraca ARG1 jeśli żaden z argumentów nie jest zerowy ani pusty, w przeciwnym wypadku zwraca 0

ARG1 < ARG2

ARG1 jest mniejszy niż ARG@

ARG1 <= ARG2

ARG1 jest mniejszy lub równy ARG2

ARG1 = ARG2

ARG1 jest równy ARG2

ARG1 != ARG2

ARG1 nie jest równy ARG2

ARG1 >= ARG2

ARG1 jest większy lub równy ARG2

ARG1 > ARG2

ARG1 jest większy niż ARG2

ARG1 + ARG2

suma arytmetyczna ARG1 i ARG2

ARG1 - ARG2

różnica arytmetyczna ARG1 i ARG2

ARG1 * ARG2

iloczyn arytmetyczny ARG1 i ARG2

ARG1 / ARG2

iloraz arytmetyczny ARG1 podzielonego przez ARG2

ARG1 % ARG2

arytmetyczna reszta z dzielenia ARG1 przez ARG2

ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE

dopasowanie WYRAŻENIA-REGULARNEGO do ŁAŃCUCHA

match ŁAŃCUCH WYRAŻENIE-REGULARNE

równoważne ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE

substr ŁAŃCUCH POZYCJA DŁUGOŚĆ

część ŁAŃCUCHA, zaczynająca się na POZYCJI liczonej od 1

index ŁAŃCUCH ZNAKI

pozycja jednego ze ZNAKÓW w ŁAŃCUCHU lub 0

length ŁAŃCUCH

długość ŁAŃCUCHA

+ SŁOWO

interpretuje SŁOWO jako łańcuch, nawet jeżeli jest on

słowem kluczowym jak match lub operatorem jak /

( WYRAŻENIE )

wartość WYRAŻENIA

Proszę zwrócić uwagę, że większość operatorów musi być chroniona przed interpretowaniem przez powłokę znakiem \ lub ujęciem w cudzysłowy. Porównania są arytmetyczne, jeśli oba ARGUMENTY są liczbami, w przeciwnym wypadku są porównaniami leksykograficznymi. Dopasowane wzorce zwracają łańcuch zawarty pomiędzy znakami \( i \) lub nic; jeśli \( i \) nie zostały użyte, zwracana jest liczba dopasowanych znaków lub 0.

Kod zakończenia wynosi:
0
jeśli WYRAŻENIE nie wynosi ani nic, ani 0
1
jeśli WYRAŻENIE wynosi nic lub 0
2
jeśli WYRAŻENIE ma nieprawidłową składnię
3
jeśli wystąpił błąd.

AUTOR

Napisane przez Mike’a Parkera, Jamesa Youngmana i Paula Eggerta.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/expr>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) expr invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.