Manpages

NIMI

chroot − aja ohjelma tai komentotulkki käyttäen eri juurihakemistoa

YLEISKATSAUS

chroot [−−help] [−−version] hakemisto [komento...]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo-dokumentti on nykyään virallinen tiedonlähde.

Tämä käsikirjasivu dokumentoi GNU-version ohjelmasta chroot. chroot ajaa komennon vaihtaen tiedostonimien tulkitsemisessa käytetyn juurihakemiston määrättyyn hakemistoon. Jos komentoa ei ole annettu, chroot käynnistää ’SHELL’-ympäristömuuttujan määrittelemän komentotulkin; oletusasetus on /bin/sh.

OPTIOT
−−help
Näyttää käyttöohjeen.
−−version

Tulostaa versiotiedot.

HUOMIOITAVAA
Useissa järjestelmissä vain pääkäyttäjä voi vaihtaa juurihakemistoa.