Manpages

JMÉNO

chroot − provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým adresářem

POUŽITÍ

chroot NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ [PŘÍKAZ [ARG]...]
chroot
VOLBA

POPIS

Spustí PŘÍKAZ s kořenovým adresářem nastaveným na NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Není−li zadán žádný příkaz, spustí “${SHELL} −i” (implicitně: /bin/sh).

AUTOR

Napsal Roland McGrath.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

chroot(2)

Úplná dokumentace pro chroot je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a chroot, měl by příkaz

info coreutils ’chroot invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.