Manpages

NAZWA

cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

cat [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Łączy PLIK(I) na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.
-A
, --show-all

równoważne -vET

-b, --number-nonblank

numeruje niepuste linie wyjścia, nadpisując -n

-e

równoważne -vE

-E, --show-ends

wyświetla $ na końcu każdego wiersza

-n, --number

numeruje wszystkie wiersze wyjścia

-s, --squeeze-blank

zastępuje powielone puste wiersze jednym

-t

równoważne -vT

-T, --show-tabs

wyświetla znaki tabulacji jako ^I

-u

(ignorowana)

-v, --show-nonprinting

używa notacji ^ i M-, z wyjątkiem LFD i TAB

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

cat f - g

Wyświetla zawartość: pliku "f", następnie standardowego wyjścia, na końcu pliku "g".

cat

Kopiuje standardowe wejście na standardowe wyjście.

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

tac(1)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cat invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS