Manpages

JMÉNO

cat − slučuje soubory a vypisuje je na standartní výstup

POUŽITÍ

cat [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Směruje SOUBOR(y), nebo standartní vstup na standartní výstup.
−A
, −−show−all

stejné jako −vET

−b, −−number−nonblank

na výstupu číslovat neprázdné řádky

−e

stejné jako −vE

−E, −−show−ends

zobrazí $ na konci každého řádku

−n, −−number

na výstupu číslovat všechny řádky

−s, −−squeeze−blank

na výstupu potlačí opakované prázdné řádky

−t

stejné jako −vT

−T, −−show−tabs

zobrazuje tabulátor jako ^I

−u

(ignorováno)

−v, −−show−nonprinting

pro netisknutelné znaky kromě tabulátoru a nového řádku používá zápis ^ a M−

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na −, je čten standartní vstup.

PŘÍKLADY

cat f − g

Vypíše obsah souboru f, pak standartního vstupu a pak souboru g.

CAT

Kopíruje standartní vstup na standartní výstup.

AUTOR

Torbjorn Granlund a Richard M. Stallman.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro cat je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a cat, měl by příkaz

info coreutils ’cat invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS