Manpages

NÉV

cat − fájlokat fűz össze és kiírja a szabványos kimenetre

ÁTTEKINTÉS

cat [−benstuvABET] [−−binary] [−−number] [−−number−nonblank] [−−show−all] [−−show−ends] [−−show−nonprinting] [−−show−tabs] [−−squeeze−blank] [fájl...]

cat [−−help] [−−version]

LEÍRÁS

A cat program minden argumentumként megadott fájlt a szabványos kimenetre ír. Amennyiben nincs fájlnév megadva, vagy a megadott fájlnév a ’−’-jel, a szabványos bemenetet olvassa.

OPCIÓK

−b, −−number-nonblank

Minden nemüres kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

−e

Azonos a −vE -vel

−n, −−number

Minden kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

−s, −−squeeze-blank

Az egymás után ismétlődő üres sorokat egyetlen üres sorral helyettesíti.

−t

Azonos a −vT -vel

−u

Nincs funkciója; csak Unix kompatibilitási okokból szerepel.

−v, −−show-nonprinting

Az LFD-n és TAB-on kívül a vezérlőkaraktereket a ’^’-jelöléssel írja ki a kimeneten. A 127-nél nagyobb kódú karakterek jele elé pedig ’M-’-t ír.

−A, −−show-all

Azonos a −vET -tel.

−B, −−binary

Csak DOS platformon; a fájlokat bináris módban írja és olvassa. A bináris és szöveges módok részleteiről lásd a megjegyzéseket lejjebb.

−E, −−show-ends

Minden sor végén egy ’$’-jelet is kiír.

−T, −−show-tabs

A TAB karaktereket ’^I’-ként jeleníti meg.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

DOS SZÖVEGES/BINÁRIS MÓD

A cat alapértelmezésben szöveges módot használ, illetve bináris módot akkor, ha a szabványos kimenet fájlba vagy pipe-ba van irányítva. Ez a működés megváltoztatható; −−binary vagy −−show-nonprinting megadása esetén bináris, −−number-blank, −−show-ends és −−number esetén szöveges módra.

A szöveges mód karakterkonverziót foglal magában (pl. a <CR>-rol <CR><LF>-re), így nem alkalmas a fájlok cat-tal való másolására, mivel az eredeti tartalmat nem őrzi meg.

MEGJEGYZÉS

A hibajelentéseket a bug-textutils [AT] gnu.org címre küldheted (angolul).
A kézikönyv oldalt Ragnar Hojland Espinosa <ragnar [AT] macula.net> készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>
Magyari Miklós <magyari [AT] freemail.hu>