Manpages

NAAM

tar − De GNU versie van het tar archiverings werktuig

OVERZICHT

tar [ ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C, --directory DIRECTORIE ] [ --checkpoint

] [ -f, --file [GASTHEER:]B ] [ --force-local

] [ -F, --info-script B --new-volume-script B ] [ -G, --incremental ] [ -g, --listed-incremental B ] [ -h, --dereference ] [ -i, --ignore-zeros ] [ -I, --bzip2 ] [ --ignore-failed-read ] [ -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file B ] [ -l, --one-file-system ] [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-volume ] [ -N, --after-date DATUM, --newer DATUM ] [ -o, --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-names ] [ --preserve

] [ -R, --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ] [ --same-owner ] [ --numeric-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T, --files-from B ] [ --null

] [ --totals

] [ -v, --verbose ] [ -V, --label NAAM ] [ --version

] [ -w, --interactive, --confirmation ] [ -W, --verify

] [ --exclude BESTAND ] [ -X, --exclude-from BESTAND ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip

] [ --use-compress-program PROG ] [ --block-compress ] [ -[0-7][lmh]

]

bestandnaam1 [ bestandnaam2, ... bestandnaamN ]
dir1 [ dir2, ...directorieN ]

BESCHRIJVING

Deze handleiding beschrijft de GNU versie van tar , een archiverings programma ontworpen om bestanden te bewaren in, en uit te halen uit een archiefbestand, beter bekend als een tarfile Een tarfile kan gemaakt worden op een cassette speler, echter, het is ook gebruikelijk om een tarfile naar een regulier bestand weg te schrijven. Het eerste argument voor tar moet een van de opties: Acdrtux zijn, gevolgd door eventuele functies. De uiteindelijke argumenten voor tar zijn de namen van de bestanden of directories die gearchiveerd moeten worden. Het gebruik van een directorie naam impliceert altijd dat de subdirectories eronder bij het archief moeten worden gevoegd.

VOORBEELDEN

tar -xvvf flip.tar

uitpakken flip.tar

tar -xvvzf flip.tar.gz

uitpakken van gecomprimeerde flip.tar.gz

tar -cvvf flip.tar flip/

’tar’ de inhoud van de directorie flip in flip.tar

FUNCTIE LETTERS

Een van de volgende opties moet worden gebruikt
-A, --catenate, --concatenate

{--toevoegen},{--aantoevoegen} voeg tar bestanden toe aan een archief

-c, --create

{--maak} maak een nieuw archief

-d, --diff, --compare

{--verschil},{−−vergelijk} vind verschillen tussen archieven en bestandsysteem

--delete

{--schrap} schrap uit het archief (niet voor gebruik op magnetische cassettes!)

-r, --append

{--voegtoe} voeg bestanden toe aan het einde van een archief

-t, --list

{--geef-lijst} geef een lijst over de inhoud van het archief

-u, --update

{--breng-bij-de-tijd} voeg alleen bestanden toe die nieuwer zijn dan de kopie in het archief

-x, --extract, --get

{--uitpakken},{--krijg} haal bestanden uit een archief

ANDERE OPTIES

--atime-preserve

{--toegangs-tijd-behoud} verander de toegangstijd niet voor gedumpte bestanden

-b, --block-size N

{--blokgrootte} blok grootte van Nx512 bytes (standaard N=20)

-B, --read-full-blocks

{--lees-volle-blokken} herblok terwijl we lezen (voor lezen van 4.2BSD pijpen)

-C, --directory DIRECTORIE

{--directorie} ga naar directorie DIRECTORIE

--checkpoint

{--testpunt} druk directorie namen af tijdens het lezen van het archief

-f, --file [HOST:]B

{--bestand} gebruik archiefBestand of apparaat B (standaard "-", betekend "stdin/stdout")

--force-local

{--dwing-locaal} archief bestand is locaal, zelfs als het een dubbele punt heeft

-F, --info-script B --new-volume-script B

{--informatie-script} {--nieuw-deel-script} draai script op het einde van elke cassette (impliceert -M)

-G, --incremental

{--optellend} maak/geef-lijst/pak-uit oude GNU-vorm optellende backup

-g, --listed-incremental B

{--lijst-gevende-optellend} maak/geef-lijst/pak-uit nieuwe GNU-vorm optellende backup

-h, --dereference

{--verwijs} dump symbolische koppelingen niet; dump de bestanden waar ze naar wijzen

-i, --ignore-zeros

{--negeer-nullen} negeer blokken met nullen in archief (betekenen normaal einde-van-bestand

{EOF})

-I, --bzip2

{--"bzip2"} filter archief door bzip2, gebruikt om .bz2 bestanden te oncomprimeren.

--ignore-failed-read

{--negeer-gefaalde-lees} eindig niet met niet-nul status bij onleesbare bestanden

-k, --keep-old-files

{--houdt-oude-bestanden} houdt bestaande bestanden; overschrijf ze niet vanuit het archief

-K, --starting-file B

{--begin-bestand} begin met Bestand B in het archief

-l, --one-file-system

{--een-bestand-systeem} blijf in het locale bestandsysteem bij maken van een archief

-L, --tape-length N

{--cassette-lengte} verander cassette na schrijven N*1024 bytes

-m, --modification-time

{--aanpassingstijd} pak bestand aanpassingstijd niet uit

-M, --multi-volume

{--meerdere-delen} maak/geef-lijst/pak-uit meerdere-delen archief

-N, --after-date DATUM, --newer DATUM

{--nadat-datum}, {--nieuwer} bewaar alleen bestanden nieuwer dan DATUM

-o, --old-archive, --portability

{--oud-archief},{--overdraagbaar} schrijf een V7 vorm archief, in plaats van een ANSI vorm

-O, --to-stdout

{--naar-standaard-uitvoer} pak bestanden uit naar standaard uitvoer

-p, --same-permissions, --preserve-permissions

{--zelfde-toestemmingen},{--behoud-toestemmingen} pak alle beschermingsinformatie uit

-P, --absolute-paths

{--absolute-paden} verwijder voorlopende ’/’-en niet van bestand namen

--preserve

{--behoud} net als -p -s

-R, --record-number

{--opneem-nummer} laat opneem nummer binnen archief zien met elk bericht

--remove-files

{--verwijder-bestanden} verwijder bestanden na toevoeging aan het archief

-s, --same-order, --preserve-order

{--zelfde-volgorde},{--behoud-volgorde} lijst van namen om uit te pakken is gesorteerd overeenkomend met archief

--same-owner

{--zelfde-eigenaar} maak uitgepakte bestanden met hetzelfde eigenaarsschap

--numeric-owner

{--numeriek-eigenaar} gebruik altijd nummers voor gebruiker/groep namen

-S, --sparse

{--mager} behandel magere bestanden slim

-T, --files-from B

{--bestanden-van} krijg namen om uit te pakken of om van te maken van bestand B

--null

{--nul} -T leest nul-beëindigde namen, zet -C uit

--totals

{--totalen} druk totaal aantal bytes geschreven met --create af

-v, --verbose

{--praatgraag} geef praatgrage lijst van verwerkte bestanden

-V, --label NAAM

{--etiket} maak archief met deel naam NAAM

--version

{--versie} geef tar programma versie nummer

-w, --interactive, --confirmation

{--interactief},{--bevestigen} vraag om bevestiging voor elke daad

-W, --verify

{--staaf} probeer het archief te staven na het geschreven te hebben

--exclude BESTAND

{--buitensluiten} sluit bestand BESTAND buiten

-X, --exclude-from BESTAND

{--buitensluiten-van} sluit bestanden buiten opgegeven in BESTAND

-Z, --compress, --uncompress

{--comprimeren}, {--oncomprimeren} filter het archief door "compress" {druk samen}

-z, --gzip, --ungzip

{--gzip", {--ont-gzip} filter het archief door gzip

--use-compress-program PROG

{--gebruik-comprimeer-programma} filter het archief door PROG (dat -d moet accepteren)

--block-compress

{--blok-comprimeren} blok de uitvoer van comprimeer programma voor cassettes

-[0-7][lmh]

geef "drive" en dichtheid

BUGS

De GNU mensen, in het algemeen, verafschuwen handleidingen, en maken in plaats daarvan ’info’ documenten. De onderhouder van tar valt in deze categorie. Deze handleiding is niet compleet, nog bij de tijd, en was alleen maar bij de Debian Linux samenstelling van tar gevoegd, om het aantal keren waarmee het gebrek van een handleiding gemeld wordt als een bug aan ons kapotte bijhoud systeem, te verminderen

Als u tar echt wilt begrijpen moet u info draaien en de info bladzijden lezen, of gebruik de info mode van emacs.

VERTALING

Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van tar 1.13.17 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: tar.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS