Manpages

NIMI

tar − GNU-versio tar-arkistointiohjelmasta

YLEISKATSAUS

tar [ ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C, --directory HAKEMISTO ] [ --checkpoint

] [ -f, --file [KONEEN_NIMI:]F ] [ --force-local

] [ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G, --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [ -i, --ignore-zeros ] [ --ignore-failed-read ] [ -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ] [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-volume ] [ -N, --after-date PÄIVÄYS, --newer PÄIVÄYS ] [ -o, --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-paths ] [ --preserve

] [ -R, --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ] [ --same-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T, --files-from F ] [ --null

] [ --totals

] [ -v, --verbose ] [ -V, --label NIMI ] [ --version

] [ -w, --interactive, --confirmation ] [ -W, --verify

] [ --exclude TIEDOSTO ] [ -X, --exclude-from TIEDOSTO ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip

] [ --use-compress-program OHJELMA ] [ --block-compress ] [ -[0-7][lmh]

]

tiedosto1 [ tiedosto2, ... tiedostoN ]
hakemisto1 [ hakemisto2, ...hakemistoN ]

KUVAUS

Tämä manuaalisivu dokumentoi tar-ohjelman GNU-version. tar on arkistointiohjelma, joka on suunniteltu varastoimaan ja purkamaan tiedostoja arkistotiedostosta, joka tunnetaan nimellä tar-tiedosto. Tar-tiedosto voidaan tehdä nauha-asemalle, kuitenkin on myös yleistä kirjoittaa tar-tiedosto normaaliin tiedostoon. Ensimmäisen tarin argumentin on oltava yksi optioista Acdrtux, jonka jälkeen tulevat mahdolliset muut toiminnot. Viimeiset argumentit tarille ovat niiden tiedostojen tai hakemistojen nimet, jotka on tarkoitus arkistoida. Hakemistonimen käyttö merkitsee aina, että myös hakemiston alihakemistot on tarkoitus ottaa mukaan arkistoon.

TOIMINTOKIRJAIMET

Yhtä seuraavista optioista on käytettävä:
-A, --catenate, --concatenate

lisää tar-tiedostoja arkistoon

-c, --create

luo uusi arkisto

-d, --diff, --compare

etsi erot arkiston ja tiedostojärjestelmän välillä

--delete

poista arkistosta (ei voi käyttää magneettinauhoilla!)

-r, --append

lisää tiedostoja arkiston loppuun

-t, --list

näytä lista arkiston sisällöstä

-u, --update

lisää vain ne tiedostot, jotka ovat uudempia kuin arkistossa olevat

-x, --extract, --get

pura tiedostoja arkistosta

MUUT OPTIOT

--atime-preserve

älä vaihda dumpattujen tiedostojen käyttöaikoja

-b, --block-size N

yksikön koko Nx512 tavua (oletus N=20)

-B, --read-full-blocks

jaa uudelleen yksikköihin luettaessa (4.2BSD:n putkien lukemista varten)

-C, --directory HAKEMISTO

vaihda hakemistoon HAKEMISTO

--checkpoint

näytä hakemistojen nimet arkistoa luettaessa

-f, --file [KONEEN_NIMI:]F

käytä arkistotiedostoa tai laitetta F (oletus /dev/rmt0)

--force-local

arkistotiedosto on paikallinen, vaikka siinä olisi kaksoispiste

-F, --info-script F --new-volume-script F

aja skripti jokaisen nauhan lopussa (käytetään option -M kanssa)

-G, --incremental

luo/listaa/pura vanha GNU-muotoinen lisäysvarmistus

-g, --listed-incremental F

luo/listaa/pura uusi GNU-muotoinen lisäysvarmistus

-h, --dereference

älä käsittele symbolisia linkkejä, käsittele tiedostot, joihin ne osoittavat

-i, --ignore-zeros

älä välitä pelkkiä nollia sisältävistä yksiköistä arkistossa (merkitsee normaalisti tiedoston loppua (EOF))

--ignore-failed-read

älä poistu virhettä ilmaisevalla paluuarvolla ei-luettavissa olevien tiedostojen kohdalla

-k, --keep-old-files

säilytä olemassaolevat tiedostot, älä ylikirjoita niitä arkistossa

-K, --starting-file F

aloita tiedostosta F arkistossa

-l, --one-file-system

pysy paikallisessa tiedostojärjestelmässä arkistoa luotaessa

-L, --tape-length N

vaihda nauhaa N*1024 tavun kirjoituksen jälkeen

-m, --modification-time

älä pura tiedoston viimeisen muutoksen aikaa

-M, --multi-volume

luo/listaa/pura moniosainen arkisto

-N, --after-date PÄIVÄYS, --newer PÄIVÄYS

varastoi vain tiedostot, jotka ovat uudempia kuin PÄIVÄYS

-o, --old-archive, --portability

kirjoita V7-muotoinen arkisto ANSI-muotoisen sijaan

-O, --to-stdout

pura tiedostot vakiotulosteeseen

-p, --same-permissions, --preserve-permissions

pura kaikki tiedostojen oikeudet

-P, --absolute-paths

älä poista tiedostonimien alussa olevaa ’/’-merkkiä

--preserve

kuten -p -s

-R, --record-number

näytä tallenteen numero arkistossa jokaisen viestin yhteydessä

--remove-files

poista tiedostot, kun ne on lisätty arkistoon

-s, --same-order, --preserve-order

purettavien tiedostojen nimien lista on samassa järjestyksessä kuin arkistossa

--same-owner

luo puretut tiedostot samalla omistusoikeudella

-S, --sparse

käsittele sparse-tiedostot tehokkaasti

-T, --files-from F

hae purettavat tai luotavat nimet tiedostosta F

--null

-T lukee null-loppuisia nimiä, kytke pois -C

--totals

näytä --create:lla kirjoitettujen tavujen määrä

-v, --verbose

listaa käsiteltyjen tiedostojen kaikki tiedot

-V, --label NIMI

luo arkiston osan nimellä NIMI

--version

näytä tar-ohjelman versionumero

-w, --interactive, --confirmation

pyydä varmistusta jokaiseen toimintoon

-W, --verify

yritä tarkistaa arkisto kirjoituksen jälkeen

--exclude TIEDOSTO

älä ota mukaan tiedostoa TIEDOSTO

-X, --exclude-from TIEDOSTO

älä ota mukaan TIEDOSTOssa listattuja tiedostoja

-Z, --compress, --uncompress

suodata arkisto compressin läpi

-z, --gzip, --ungzip

suodata arkisto gzipin läpi

--use-compress-program OHJELMA

suodata arkisto OHJELMAn läpi (jonka täytyy hyväksyä -d)

--block-compress

jaa pakkausohjelman tulostus yksikköihin nauhoja käytettäessä

-[0-7][lmh]

määritä asema ja tiheys

COMMENTS