Manpages

НАЗВА

sysctl — програма для налаштовування параметрів ядра під час роботи.

КОРОТКИЙ ОПИС

sysctl [параметри] [змінна[=значення]] [...]
sysctl -p
[файл або формальний вираз] [...]

ОПИС

sysctl використовується для внесення зміни до параметрів ядра під час роботи. Доступними для зміни параметрами є параметри зі списку у /proc/sys/. Для підтримки роботи sysctl у Linux потрібна procfs. sysctl можна скористатися для читання і запису даних sysctl.

ПАРАМЕТРИ

змінна

Назва ключа для читання даних. Приклад: kernel.ostype. Замість роздільника «.» можна використовувати роздільник «/».

змінна=значення

Для встановлення значення ключа скористайтеся записом у форматі змінна=значення, де змінна є назвою ключа, а значення — значення, яке слід встановити. Якщо у значенні містяться лапки або символи, які обробляються командною оболонкою, ви можете взяти значення у подвійні лапки.

-n, --values

Цим параметром можна скористатися для вимикання виведення назви ключа під час виведення значень.

-e, --ignore

Цим параметром можна скористатися для вмикання режиму ігнорування помилок, пов’язаних із невідомими ключами.

-N, --names

Цим параметром можна скористатися для виведення лише назв. Корисно у оболонках, де передбачено програмоване доповнення команд.

-q, --quiet

Цим параметром можна скористатися для усування з виведених даних значень, встановлених у stdout.

-w, --write

Примусово вважати усі аргументи аргументами запису і вивести помилку, якщо їх не можна обробити у відповідний спосіб.

-p[ФАЙЛ], --load[=ФАЙЛ]

Завантажити параметри sysctl із вказаного файла або із /etc/sysctl.conf, якщо файл не вказано. Якщо вказати замість назви файла -, дані буде прочитано із стандартного джерела вхідних даних. Використання цього параметра означає, що аргументами sysctl є файли, які буде прочитано у порядку, у якому їх було вказано. Аргумент файла може бути вказано у форматі формального виразу.

-a, --all

Вивести всі доступні значення.

--deprecated

Включити застарілі параметри до списку значень --all.

-b, --binary

Вивести значення без додавання символу розриву рядка.

--system

Завантажити параметри з усіх загальносистемних файлів налаштувань. Див. розділ ПРІОРИТЕТНІСТЬ ФАЙЛІВ СИСТЕМИ нижче.

-r, --pattern взірець

Застосувати лише параметри, які відповідають взірцю. У взірці використовується розширений синтаксис формальних виразів.

-A

Інший варіант -a

-d

Інший варіант -h

-f

Інший варіант -p

-X

Інший варіант -a

-o

Не виконувати дій. Використовується для забезпечення сумісності із BSD.

-x

Не виконувати дій. Використовується для забезпечення сумісності із BSD.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ФАЙЛІВ СИСТЕМИ

При використанні параметра --system sysctl прочитає файли з каталогів у вказаному списку у вказаному порядку, згори вниз. Після завантаження файла із вказаною назвою усі інші файли із такою самою назвою, які зберігаються у інших каталогах, буде проігноровано.

/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

Усі файли налаштувань буде упорядковано за абеткою у назвах, незалежно від каталогу, у якому вони зберігаються. Файли налаштувань можна замінити або повністю (створенням нового файла налаштувань із тією самою назвою у каталозі із вищою пріоритетністю), або частково (за допомогою файла налаштувань, який йде далі за порядком).

ПРИКЛАДИ

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern ’net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp’
/sbin/sysctl --pattern ’^net.ipv6’ --system

ЗАСТАРІЛІ ПАРАМЕТРИ

Параметри base_reachable_time та retrans_time вважаються застарілими. Програма sysctl не дозволяє змінювати значення цих параметрів. Користувачі, які вважають за потрібне використовувати застарілі інтерфейси ядра, мають змінювати значення у файловій системі /proc у інший спосіб. Приклад:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

ФАЙЛИ

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

proc(5), sysctl.conf(5), regex(7)

АВТОР

staikos [AT] 0wned.org">George Staikos

Як надіслати звіт про вади

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org