Manpages

NAZWA

sysctl - odczyt/zapis parametrów systemu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <linux/sysctl.h>

int _sysctl(struct __sysctl_args *args);

OPIS

This system call no longer exists on current kernels! See NOTES.

_sysctl() odczytuje i/lub ustawia parametry jądra. Na przykład: nazwę hosta, maksymalną liczbę otwartych plików. Argument wywołania ma postać

struct __sysctl_args {
  int  *name;  /* integer vector describing variable */
  int   nlen;  /* length of this vector */
  void  *oldval; /* 0 or address where to store old value */
  size_t *oldlenp; /* available room for old value,
            overwritten by actual size of old value */
  void  *newval; /* 0 or address of new value */
  size_t newlen; /* size of new value */
};

Wywołanie to dokonuje przeszukiwania struktury drzewiastej, prawdopodobnie pzypominającej drzewo katalogowe z /proc/sys, i jeśli żądany element zostanie znaleziony, wywołuje odpowiednią funkcję do odczytania lub zmodyfikowania wartości.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, _sysctl() zwraca 0. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1 i ustawiane errno w sposób określający rodzaj błędu.

BŁĘDY

EACCES, EPERM

Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z napotkanych "katalogów", lub brak praw odczytu, gdy oldval było niezerowe, lub brak praw zapisu, gdy newval było niezerowe.

EFAULT

Wywołanie żądało poprzedniej wartości przez ustawienie oldval na nie-NULL, lecz zezwalając na zerową wielkość w oldlenp.

ENOTDIR

name nie zostało znalezione.

WERSJE

This system call first appeared in Linux 1.3.57. It was removed in Linux 5.5.

ZGODNE Z

This call is Linux-specific, and should not be used in programs intended to be portable. It originated in 4.4BSD. Only Linux has the /proc/sys mirror, and the object naming schemes differ between Linux and 4.4BSD, but the declaration of the sysctl() function is the same in both.

UWAGI

Use of this system call was long discouraged: since Linux 2.6.24, uses of this system call result in warnings in the kernel log, and in Linux 5.5, the system call was finally removed. Use the /proc/sys interface instead.

Note that on older kernels where this system call still exists, it is available only if the kernel was configured with the CONFIG_SYSCTL_SYSCALL option. Furthermore, glibc does not provide a wrapper for this system call, necessitating the use of syscall(2).

BŁĘDY

The object names vary between kernel versions, making this system call worthless for applications.

Nie wszystkie dostępne obiekty są odpowiednio udokumentowane.

Nie jest jeszcze możliwe zmienianie systemu operacyjnego przez zapis do /proc/sys/kernel/ostype.

PRZYKŁADY

#define _GNU_SOURCE
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <linux/sysctl.h>

int _sysctl(struct __sysctl_args *args );

#define OSNAMESZ 100

int
main(void)
{
  struct __sysctl_args args;
  char osname[OSNAMESZ];
  size_t osnamelth;
  int name[] = { CTL_KERN, KERN_OSTYPE };

  memset(&args, 0, sizeof(struct __sysctl_args));
  args.name = name;
  args.nlen = sizeof(name)/sizeof(name[0]);
  args.oldval = osname;
  args.oldlenp = &osnamelth;

  osnamelth = sizeof(osname);


  if (syscall(SYS__sysctl, &args) == -1) {
    perror("_sysctl");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("This machine is running %*s\n", osnamelth, osname);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

ZOBACZ TAKŻE

proc(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.