Manpages

NAAM

split - split a file into pieces

SAMENVATTING

split [OPTIE]... [BESTAND [VOORVOEGSEL]]

BESCHRIJVING

Schrijft stukken van de INVOER met een vaste grootte naar VOORVOEGSELaa, VOORVOEGSELab, VOORVOEGSELac, ...; de standaardgrootte is 1000 regels en het standaard VOORVOEGSEL is ’x’.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-a
, --suffix-length=L

achtervoegsels gebruiken met deze lengte (standaard 2)

--additional-suffix=ACHTERVOEGSEL

dit achtervoegsel achter bestandsnamen plakken

-b, --bytes=N

dit aantal bytes in elk uitvoerbestand plaatsen

-C, --line-bytes=N

put at most SIZE bytes of records per output file

-d

use numeric suffixes starting at 0, not alphabetic

--numeric-suffixes[=VANAF]

als -d, maar met VANAF als startwaarde

-x

use hex suffixes starting at 0, not alphabetic

--hex-suffixes[=VANAF]

als -x, maar met VANAF als startwaarde

-e, --elide-empty-files

met ’-n’: geen lege bestanden produceren

--filter=COMMANDO

naar dit commando schrijven; bestandsnaam is $FILE

-l, --lines=AANTAL

dit aantal regels in elk uitvoerbestand plaatsen

-n, --number=BROKKEN

dit soort uitvoerbestanden produceren; zie hieronder

-t, --separator=TEKEN

te gebruiken record-scheidingsteken in plaats van nieuweregel; ’\0’ (nul) geeft het NUL-teken aan

-u, --unbuffered

invoer direct naar uitvoer kopiëren met ’-n r/...’

--verbose

een melding tonen vóór openen van elk uitvoerbestand

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

BROKKEN mag zijn:

N

in N bestanden splitsen afhankelijk van invoergrootte

K/N

de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen

l/N

in N bestanden splitsen zonder regels of records af te breken

l/K/N

de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen zonder dingen af te breken

r/N

als ’l/N’ maar roundrobin-verdeling gebruiken

r/K/N

als ’r/N’ maar alleen de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund en Richard M. Stallman.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/split>;
of lokaal via: info '(coreutils) split invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.