Manpages

NIMI

split − paloittele tiedosto

YLEISKATSAUS

split [−lines] [−l rivejä] [−b koko[bkm]] [−C koko[bkm]] [−−lines=rivejä] [−−bytes=koko[bkm]] [−−line-bytes=koko[bkm]] [−−help] [−−version] [lähdetiedosto [kohdetiedosto_alku]]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten tiedot saattaavat olla epätarkkoja tai puutteellisia. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen lähde.

Tämä on split:in GNU-version man-sivu. split luo yhden tai useampia kohdetiedostoja (niin monta kuin tarpeen) sisältäen peräkkäiset osat lähdetiedosto:sta, tai vakiosyötteestä, jos lähdetiedostoa ei ole annettu tai nimenä on ’−’. Oletuksena split kopioi 1000 riviä (tai niin monta kuin on jäljellä) lähdetiedostosta jokaiseen kohdetiedostoon.

Kohdetiedostojen nimet rakentuvat kohdetiedosto_alku-osasta ja kirjainosasta. Kirjainosa valitaan niin, että yhdistämällä tiedostot järjestyksessä saadaan lähdetiedosto. Vakiokohdetiedoston alkuosa on ’x’. Jos kohdetiedosto_alku-parametri annetaan, sitä käytetään kohdetiedostojen nimien alkuosana.

OPTIOT
−lines, −l rivejä, −−lines=rivejä

Kopioi rivejä riviä lähdetiedostosta jokaiseen kohdetiedostoon.

−b koko[bkm], −−bytes=koko[bkm]

Kopioi koko tavua lähdetiedostosta kohdetiedostoon. koko on positiivinen kokonaisluku, jota mahdollisesti seuraa yksi seuraavista merkeistä, joilla voi määritellä toisen yksikön:

b

512 tavun blokkeja.

k

1 kilotavun blokkeja.

m

1 megatavun blokkeja.

−C koko[bkm], −−line-bytes=koko[bkm]

Kopioi jokaiseen kohdetiedostoon niin monta riviä lähteestä kuin mahdollista ylittämättä koko tavua. Jos esiintyy rivi, joka on pitempi kuin koko tavua, kopioi koko tavua siitä jokaiseen kohdetiedostoon, kunnes vähemmän kuin koko tavua rivistä on jäljellä, sitten jatka normaalisti. koko:a voi seurata samat merkit kuin optiota −−bytes.

−−help

Tulostaa käyttöopasteen ja poistuu onnistuneesti.

−−version

Tulostaa versioinformaation vakiotulosteeseen ja poistuu.