Manpages

NÉV

split − darabokra hasítja a fájlokat

ÁTTEKINTÉS

split [−lines] [−l lines] [−b bytes[bkm]] [−C bytes[bkm]] [−−lines=lines] [−−bytes=bytes[bkm]] [−−line-bytes=bytes[bkm]] [−−help] [−−version] [infile [outfile-prefix]]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a split GNU változatát dokumentálja.

A split program a szükséges számú (egy vagy több) kimeneti fájlt hoz létre az infile bemeneti fájl egyes részeiből. Ha nincs bemeneti fájl megadva, vagy annak neve ’−’, a szabványos bemenetet hasogatja. Alapértelmezés szerint a split program 1000 bemeneti sort tesz minden kimeneti fájlba. (Az utolsóba természetesen kerülhet kevesebb.)

A kimeneti fájlnevek egy előtagból (prefix) és egy ezt követő betűcsoportból állnak. A betűcsoport olyan lesz, hogy a kimeneti fájlokat névsorban összefűzve az eredeti fájlokat kapjuk vissza. Az alapértelmezett kimeneti előtag az ’x’. Ha az outfile-prefix argumentum adott, ezt használja előtagnak.

OPCIÓK

−lines, −l lines, −−lines=lines

lines számú sort tesz a kimeneti fájlokba.

−b bytes[bkm], −−bytes=bytes[bkm]

bytes számú bájtot tesz a kimeneti fájlokba. Ez egy pozitív egész kell legyen, melyet egy karakter követhet, mely módosítja az egységet. A lehetséges egységek:

b

512-bájtos blokk

k

1-kilobájtos blokk

m

1-megabájtos blokk.

−C bytes[bkm], −−line-bytes=bytes[bkm]

A kimeneti fájlokba csak teljes sorokat tesz, melyek fájlonkénti összmérete nem éri el a bytes bájtot. Amennyiben egyetlen sor hosszabb, mint bytes bájt, addig folytatja a bytes bájtos kimeneti fájlok létrehozását, amíg a sorból már bytes -nál kevesebb bájt marad hátra. Ezután normálisan folytatja a munkát. A bytes értéknek a −−bytes opciónál elmondottaknak megfelelően lehetnek módosító utótagjai. (b,k vagy m)

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>