Manpages

IME

run-parts - zažene skripte ali programe v mapi

POVZETEK

run-parts [--test] [--verbose] [--report] [--lsbsysinit] [--regex=RE] [--umask=umask] [--arg=argument] [--exit-on-error] [--help] [--version] [--list] [--reverse] [--] MAPA

run-parts -V

OPIS

run-parts zažene vse najdene izvedljive datoteke v mapi directory poimenovane s spodaj opisanimi omejitvami. Druge datoteke in mape so tiho prezrte.

Če nista podani možnost --lsbsysinit ali pa možnost --regex, morajo biti imena sestavljena samo iz ASCII velikih in majhnih črk, številk, podčrtajev in vezajev.

Če je podana možnost --lsbsysinit, se imena ne smejo končati z .dpkg-old, .dpkg-dist, .dpkg-new ali .dpkg-tmp. Pripadati morajo enemu izmed naslednjih imenskih prostorov: LANANA-dodeljen imenski prostor (^[a-z0-9]+$); hierarhični in obraten imenski prostor LSB (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$); in imenski prostor Debian cron skript (^[a-zA-Z0-9_-]+$).

Če je podana možnost --regex, morajo imena ustrezati po meri narejenemu razširjenemu logičnemu izrazu določenemu kot argument te možnosti.

Datoteke se zaganjajo po abecednem vrstnem redu njihovih imen (glede na pravila krajevnih oznak C/POSIX), razen če je podana možnost --reverse. Takrat se zaganjajo v obratnem vrstnem redu.

MOŽNOSTI

--test

izpiše imena skript, ki bi se pognale, vendar jih ne zažene.

--list

print the names of the all matching files (not limited to executables), but don’t actually run them. This option cannot be used with --test.

-v, --verbose

izpiše ime vsake skripte na stderr pred zagonom

--report

podobno kot --verbose, vendar izpiše le imena skript, ki imajo izhod. Ime skripte se izpiše na stdout ali pa stderr glede na to kje se izpiše prvi izhod skripte.

--reverse

obrni vrstni red izvajanja skript

--exit-on-error

končaj takoj, ko skript vrne ne ničelno izstopno kodo.

--lsbsysinit

uporabi imenski prostor LSB namesto običajnega obnašanja.

--new-session

zažene vsako skripto v ločeni seji opravila. Če se ta možnost uporabi, ubitje programa run-parts ne bo ubilo trenutno delujočih skript. Te bodo tekle do zaključka.

--regex=RE

potrdi veljavnost imen datotek glede na po meri izdelan razširjen logični izraz RE. Glej odstavek PRIMERI za primere.

-u, --umask=umask

nastavi umask na umask pred poganjanjem skript. umask mora biti določen osmiško. Privzeto je umask nastavljen na 022.

-a, --arg=argument

podajte argument skripti. Uporabite --arg za vsak argument, ki ga želite podati.

--

poda, da je to konec možnosti. Katerokoli ime datoteke po -- ne bo tolmačeno kot možnost, tudi če se začne z vezajem.

-h, --help

prikaže podatke o uporabi in konča.

-V, --version

prikaže različico in avtorske pravice in konča.

PRIMERI

Prikaže imena vseh datotek v /etc, ki se začnejo s ’p’ in končajo z ’d’:

run-parts --list --regex '^p.*d$' /etc

AVTORSKE PRAVICE

Avtorske pravice (C) 1994 Ian Jackson.

Avtorske pravice (C) 1996 Jeff Noxon.

Avtorske pravice (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

Avtorske pravice (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Clint Adams

run-parts je prosti program; oglejte si GNU General Public License različica 2 ali kasnejša za pogoje kopiranja. Garancije ni.

TRANSLATION

This document is a translation.

Regarding errors such as tihs one, contact <sl [AT] li.org>,

COMMENTS