Manpages

NAZWA

rm - usuwa pliki lub katalogi

SKŁADNIA

rm [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Niniejsza strona podręcznika man opisuje rm w wersji GNU. rm usuwa każdy z podanych plików. Domyślnie, nie usuwa katalogów.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPCJE

Usuwa (za pomocą unlink) PLIK(I).
-f
, --force

ignoruje nieistniejące pliki i argumenty, nigdy nie wyświetla zapytań

-i

pyta przed każdym usunięciem

-I

pyta jeden raz przed usunięciem więcej niż trzech plików lub gdy wybrano usuwanie rekurencyjne; jest mniej denerwujące niż -i, ale wciąż daje ochronę przed większością pomyłek

--interactive[=KIEDY]

pyta zgodnie z KIEDY: never (nigdy), once (jak -I) lub always (jak -i); bez podania KIEDY pyta zawsze

--one-file-system

podczas rekurencyjnego usuwania hierarchii plików pomija katalogi, które znajdują się w innym systemie plików, niż podany argument wiersza poleceń

--no-preserve-root

nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny

--preserve-root[=all]

do not remove ’/’ (default); with ’all’, reject any command line argument on a separate device from its parent

-r, -R, --recursive

rekurencyjnie usuwa katalogi i ich zawartość

-d, --dir

usuwa puste katalogi

-v, --verbose

wypisuje bieżące działania

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślnie, rm nie usuwa katalogów. Aby usunąć również każdy podany katalog, wraz z całą zawartością, należy użyć opcji --recursive (lub -r albo -R).

Aby usunąć plik, które nazwa zaczyna się od "-" np. "-foo", proszę użyć jednego z poniższych poleceń:

rm -- B-foo

rm ./-foo

Proszę zauważyć, że w przypadku usunięcia pliki przez rm, możliwe jest odzyskanie części zawartości, w zależności od posiadanego doświadczenia i/lub czasu. Aby mieć większą pewność, że zawartość jest na prawdę nie do odzyskania, proszę rozważyć użycie programu shred.

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda M. Stallmana i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) rm invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.