Manpages

NAAM

rm - bestanden of mappen verwijderen

SAMENVATTING

rm [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIES

Verwijdert de gegeven BESTAND(en).
-f
, --force

niet-bestaande argumenten negeren, geen vragen stellen

-i

voor elke verwijdering om bevestiging vragen

-I

voor het verwijderen van meer dan drie bestanden, of bij recursieve verwijdering, om bevestiging vragen; dit is minder beperkend dan -i, maar biedt toch bescherming tegen de meeste vergissingen

--interactive[=WANNEER]

al dan niet om bevestiging vragen; WANNEER kan zijn: ’never’ (nooit), ’once’ (-I),of ’always’ (-i); zonder WANNEER altijd vragen

--one-file-system

bij recursief verwijderen, mappen overslaan die zich op een ander bestandssysteem bevinden dan het bijbehorende opdrachtregelargument

--no-preserve-root

’/’ niet speciaal behandelen

--preserve-root[=all]

do not remove ’/’ (default); with ’all’, reject any command line argument on a separate device from its parent

-r, -R, --recursive

mappen en hun inhoud recursief verwijderen

-d, --dir

lege mappen verwijderen

-v, --verbose

tonen wat er gedaan wordt

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Standaard verwijdert rm geen mappen. Gebruik de optie --recursive(-r of -R) om ook iedere genoemde map en diens inhoud te verwijderen.

Om een bestand te verwijderen dat begint met een ’-’, bijvoorbeeld ’-foo’,kunt u een van deze commando’s gebruiken:

rm -- -foo

rm ./-foo

Opmerking: als een bestand met rm verwijderd wordt, is het vaak nog mogelijk om iets van de inhoud van het bestand te herstellen. Als u meer zekerheid wilt over de onherstelbaarheid van de inhoud, gebruik dan shred.

AUTEUR

Geschreven door Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>;
of lokaal via: info '(coreutils) rm invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.