Manpages

JMÉNO

rm − maže soubory nebo adresáře

POUŽITÍ

rm [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi příkazu rm. rm maže zadané soubory. Implicitně nemaže adresáře

Pokud je zadána volba −I nebo −−interactive=once a jsou zadány více než tři soubory nebo je zadána volba −r, −R nebo −−recursive, tak se rm zeptá uživatele, jestli chce tuto operaci provést. Pokud odpověď uživatele není kladná, celý příkaz bude přerušen.

Jinak pokud do souboru nelze zapisovat, standardní vstup je terminál a není zadána volba −f nebo −−force nebo je zadána volba −i nebo −−interactive=always, rm se zeptá uživatele, jestli chce soubor smazat. Pokud odpověď uživatele není kladná, soubor je přeskočen.

VOLBY

Odstraní (unlink) SOUBOR(y).
−f
, −−force

ignoruje neexistující soubory a neptá se uživatele

−i

vyžaduje potvrzení před smazáním jednotlivých souborů

−I

Pokud jsou zadány více než tři soubory nebo při rekurzívním mazání, zeptá se uživatele, jestli chce tuto operaci provést. Není to tak vtíravé jako −i a přesto ochrání před většinou chyb.

−−interactive[=KDY]

Podle zadaného KDY žádá potvrzení uživatelem: never (nikdy), once ((−I, jednou) nebo always ((−i, vždy). Pokud není KDY zadáno, žádá potvrzení uživatelem vždy.

−−one−file−system

Při mazání hierarchie adresářů přeskočí jakékoliv adresáře, které jsou na jiném souborovém systému než je odpovídající parametr zadaný na příkazové řádce.

−−no−preserve−root

zpracuje ’/’ obvyklým způsobem

−−preserve−root

nepovolí mazání adresáře ’/’ (výchozí)

−r, −R, −−recursive

maže zadané adresáře i s jejich obsahem

−v, −−verbose

vypisuje prováděné operace

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Implicitně neruší adresáře, ale pokud je použita volba −−recursive (−r nebo −R), je adresář vymazán spolu se svým obsahem.

Pokud chcete smazat soubor, jehož jméno začíná ’−’, například ’−foo’, použijte jeden z následujících příkazů:

rm −− −foo

rm ./−foo

Poznámka: Pokud použijete rm ke smazání souboru, je obvykle možné později obnovit obsah tohoto souboru. Pokud chcete lépe zajistit, aby obsah souboru nebyl později obnovitelný, zvažte použití příkazu shred.

AUTOR

Napsal Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Úplná dokumentace pro rm je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a rm, měl by příkaz

info coreutils ’rm invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.