Manpages

NAAM

mount, umount − mount en on-mount bestandsystemen

OVERZICHT

#include <sys/mount.h>

int mount(const char *speciaalbestand, const char * dir , const char * bestandsysteemsoort, unsigned long lsvlag , const void * gegevens);

int umount(const char *speciaalbestand);

int umount(const char *dir);

BESCHRIJVING

mount mount het bestandsysteem bepaald door speciaalbestand (wat vaak de naam van een apparaat is) aan de dir bepaald door dir. umount verwijderd het gemounte bestandsysteem bepaald door speciaalbestand of dir. Alleen de super-gebruiker mag bestandsystemen mounten en loskoppelen.

Het bestandsysteemsoort argument mag één van de waardes aannemen die genoemd worden in /proc/filesystems {*bestandsystemen} (zoals "minix, "ext2", "msdos", "proc", "nfs", "iso9660" enz.).

Het lsvlag argument heeft het magische nummer 0xC0ED in de hoogste 16 bits, en verschillende mount vlaggen (zoals bepaald in <linux/fs.h> voor libc4 en libc5 en in <sys/mount.h> voor glibc2) in de lage bits.
#define MS_RDONLY 1 /* mount alleen-lezen */
#define MS_NOSUID 2 /* negeer suid en sgid bits */
#define MS_NODEV 4 /* sta geen toegang tot apparaat speciale
* * bestanden toe */
#define MS_NOEXEC 8 /* sta programma uitvoering niet toe */
#define MS_SYNC 16 /* scripts {"writes"} worden direct
* * geharmoniseerd {"sync’t"} */
#define MS_REMOUNT 32 /* verander de vlaggen van een mount
* * bestandsysteem */
#define MS_MGC_VAL 0xC0ED0000
Als het magische nummer afwezig is dan worden de laatste twee argumenten niet gebruikt.

Het gegevens argument wordt geïnterpreteerd door de verschillende bestandsystemen.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

De fout waardes hieronder gegeven worden veroorzaakt door bestandsysteem onafhankelijke fouten. Elke bestandsysteem soort kan zijn eigen speciale fouten en zijn eigen speciale gedrag hebben. Zie besturingssysteem code voor details.

EPERM

{toestemming} De gebruiker is niet de super-gebruiker.

ENODEV

{geen apparaat} Bestandsysteemsoort niet ingesteld {eng: configured} in het besturingssysteem.

ENOTBLK

{niet blok} Speciaalbestand is niet een blok apparaat (als een apparaat nodig was).

EBUSY

{bezig} Speciaalbestand is al mount. Of, het kan niet als alleen-lezen opnieuw mount worden, omdat het nog steeds bestanden open voor schrijven bevat. Of, het kan niet mount worden aan dir omdat het nog steeds bezig is (het is de werk-directorie van een of andere taak, het mount punt van een ander apparaat heeft open bestanden, enz.).

EINVAL

{ongeldig} Speciaalbestand heeft een ongeldig "superblock" {super blok}. Of, een her-mount werd geprobeerd, terwijl Speciaalbestand niet al mount was aan dir. Of, een umount werd geprobeerd, terwijl dir niet het mount-punt was.

EFAULT

{fout} Een van de pointer argumenten wijst buiten de gebruiker adres ruimte.

ENOMEM

{geen geheugen} De kern kon geen vrije pagina plaatsen om de bestandnamen of gegevens in te kopiëren {eng: copy}.

ENAMETOOLONG

{naam te lang} Een padnaam was langer dan MAXPATHLEN.

ENOENT

{geen ingang} Een padnaam was leeg of had een niet-bestaand deel.

ENOTDIR

{geen dir} Het tweede argument, of een voorvoegsel van de eerste argument is geen dir.

EACCES

{toegang} Een deel van de pad {zie boven} was niet zoekbaar.

Of, het mounten van een alleen-lezen bestandsysteem werd geprobeerd zonder de MS_RDONLY vlag te geven.
Of, het blok apparaat Speciaalbestand bevind zich op een bestandsysteem dat mount is met de MS_NODEV keuze.

ENXIO

{?in/uit} Het grote nummer van het blok apparaat speciaalbestand ligt buiten bereik.

EMFILE

{max bestand} (In het geval geen blok apparaat nodig is:) Tabel met nep-apparaten {eng: dummy-} is vol.

VOLDOET AAN

Deze functies zijn Linux-eigen en zouden niet gebruikt moeten worden in programma’s die bedoeld zijn om algemeen toepasbaar te zijn.

ZIE

mount(8) {mount}, umount(8) {koppel los}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: mount.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $