Manpages

NÉV

more — szűrőprogram fájlok tartalmának kiírásához

ÁTTEKINTÉS

more [−dlfpcsu] [−méret] [+/ minta] [+kezdősor] [file ...]

LEÍRÁS

A more egy szűrőprogram, egy adott szövegből csak egy képernyőnyit mutat. Ez egy nagyon egyszerű verzió. A less(1) egy sok új és hasznos szolgáltatást nyújtó more(1) -emuláció.

OPCIÓK

A továbbiakban a parancssor opciói kerülnek bemutatásra. Ezeket az opciókat a MORE környezeti változóban is megadhatjuk (figyeljünk, hogy (’’-’’) karakterrel kezdődjenek) de a parancssori paraméterek felűlbírálják ezeket.

−méret

Ezzel a számmal a képernyő méretét adhatjuk meg, sorokban.

−d

A more minden oldal után a következőt írja ki: "[Press space to continue, ’q’ to quit.]". Érvénytelen billentyű lenyomásakor csipogás helyett a következő üzenetet írja ki: "[Press ’h’ for instructions.]".

−l

A more program a ^L (lapdobás) karaktert általában speciális karakterként kezeli, és a kiírás megáll minden egyes ilyen karaktert tartalmazó sor után. Ez az opció megszünteti ezt a jelenséget.

−f

A program ennek az opciónak hatására a képernyőn megjelenő sorok helyett logikai sorokkal számol. (Értsd: a képernyőné hosszabb sorokat is csak egy sornak számolja.)

−p

Nem scrolloz. Helyette törli az egész képernyőt, azután kiírja a szöveget.

−c

Nem scrolloz. Helyette minden oldalnyi szöveget a képernyő tetejétől kezdve ír ki, a sorok fennmaradó részét törölve a megjelenítéskor.

−s

Egyetlen üres sorra cseréli az egymás utáni több üres sort.

−u

Elnyeli az aláhúzást.

+/

Egy karakterláncot adhatunk meg, amelyet a megjelenítés előtt a program megkeres minden egyes fájlban.

+kezdősor

A megadott sortól kezdi a kiírást.

PARANCSOK

A more utasítás interaktív parancsai a vi(1) parancsain alapulnak. Néhany parancsot megelőzhet egy - a továbbiakban k-val jelölt - decimális szám. A továbbiakban ^X jelentése CTRL-X.

h vagy ?

Segítség: ezeknek a parancsoknak a rövid leírását adja. Ha el is felejted az összes többit, erre a parancsra emlékezz vissza!

SZÓKÖZ

A szöveg következő k sorát írja ki. Alapértelmezésben a képernyő méretének megfelelőnyit.

z

A szöveg következő k sorát írja ki. Alapértelmezésben a képernyő méretének megfelelőnyit. Az argumentum lesz az új alapértelmezett.

ENTER

A szöveg következő k sorát írja ki. Az alapértelmezés 1. Az argumentum lesz az új alapértelmezés.

d vagy ^D

k-nyi sort görget. Alapértelmezés az aktuális scrollméret, ez kezdetben 11. Az argumentum lesz az új alapértelmezett.

q vagy Q vagy INTERRUPT

Kilépés.

RETURN

Előreugik k sornyit. Alapértelmezésben 1-et.

f

Előreugrik k képernyőnyit. Alapértelmezésben 1-et.

b vagy ^B

Visszaugrik k képernyőnyit. Alapértelmezésben 1-et.

Az előző keresés kezdőpontjára ugrik.

=

Kiírja az aktuális sor számát.

/minta

Megkeresi a a reguláris kifejezés k. előfordulását. Alapértelmezésben az 1.-t.

n

Megkeresi a legutóbbi reg. kif. k. előfordulását. Alapértelmezésben az 1.-t.

!<cmd> vagy :!<cmd>

A <cmd> parancssor lefuttatása

v

Elindítja a /usr/bin/vi-t az aktuális sorban

^L

A képernyő újrarajzolása

:n

A k. következő fájlra ugrik. Alapértelmezésben k=1.

:p

A k. megelőző fájlra ugrik. Alapértelmezésben k=1.

:f

Megjeleníti az aktuális fájl nevét és az aktuális sor számát.

.

Újra végrehajtja az utolsó parancsot.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

A more használja a következő környezeti véltozókat, ha azok léteznek:

MORE

A more parancs leginkább használt paramétereit tartalmazhatja.

SHELL

Az éppen futó shell. Alaphelyzetben maga a shell program állítja be az értékét belépéskor.

TERM

A terminál típusát adja meg, a more ennek alapján módosíthatja a képernyő tartalmát.

LÁSD MÉG

vi(1) less(1)

SZERZŐK

Eric Shienbrood, UC Berkeley
Módosítás: Geoff Peck, UCB, Kiegészítések: aláhúzás, több üres sor
Módosítás: John Foderaro, UCB, Kiegészítések: -c, MORE környezeti változó.

TÖRTÉNET

A more parancs a 3.0BSD -s verziójában jelent meg. Ez a man page a more 5.19-es (Berkeley 6/29/88) verziójának a dokumentációja. Jelenleg ez a verzió a legelterjedtebb a Linux operációs rendszerek körében. A dokumentáció más man page-ek és a forráskód alapján készült.

MAGYAR FORDÍTÁS

Gyenes András <gyenca [AT] ludens.hu> Molnár Márk <mark [AT] ludens.hu> Szalay Attila <sasa [AT] sophia.hu>