Manpages

NIMI

more — suodin tiedostojen lukemiseen (päätteellä)

YLEISKATSAUS

more [−dlfpcsu] [−nro] [+/ kuvio] [+ rivinro] [file ...]

KUVAUS

More on suodin tekstisivujen lukemiseen näytöllinen kerrallaan. Tämä versio on erityisen alkeellinen. Käyttäjien tiedoksi, että less(1) sisältää more(1) -emuloinnin ja laajoja parannuksia.

OPTIOT

Komentorivivalitsimet on kuvattu alla. Valitsimia otetaan myös ympäristömuuttujasta MORE (varmista, että niitä edeltää (’’-’’)), mutta komentorivivalitsimet kumoavat ne.

−nro

Tämä valitsin määrittelee kokonaisluvun, joka on näytön koko (riveinä).

−d

more opastaa käyttäjää viesteillä "[Press space to continue, ’q’ to quit.]" ja "[Press ’h’ for instructions.]" eikä piippaa, kun väärää näppäintä painetaan.

−l

more tavallisesti käsittelee merkin ^L (form feed) erikoismerkkinä ja pysähtyy joka rivin jälkeen, joka sisältää merkin. Valitsin −l estää tämän.

−f

more laskee loogisesti eikä näytön rivejä (eli pitkiä rivejä ei rivitetä).

−p

Ei skrollaa. Tyhjentää näytön ja näyttää tekstin vasta sitten.

−c

Ei skrollaa. Tulostaa joka näytöllisen ylhäältä alas ja tyhjentää joka rivin sitä mukaa, kun se näytetään.

−s

Puristaa useat tyhjät rivit yhdeksi riviksi.

−u

Estää alleviivauksien näkymisen.

+/

+/ -valitsin määrittelee merkkijonon, jota etsitään ennen kuin kukin tiedosto näytetään.

+num

Aloita riviltä numero num.

KOMENNOT

Vuorovaikutteiset komennot perustuvat editoriin vi(1.) Joitakin komentoja voi edeltää desimaaliluku k alla olevissa kuvauksissa. ^X tarkoittaa ctrl-X.

h tai ?

Help: näyttää yhteenvedon komennoista. Jos unohdat kaikki muut komennot, muista tämä.

SPACE

Näyttää seuraavat k riviä tekstistä. Oletuksena nykyinen näytön koko.

z

Näyttää seuraavat k riviä tekstistä. Oletuksena nykyinen näytön koko. Argumentista tulee uusi oletus.

RETURN

Näyttää seuraavat k riviä tekstistä. Oletus 1 rivi. Argumentista tulee uusi oletus.

d tai ^D

Skrollaa k riviä. Oletus nykyinen skrollauskoko, aluksi 11. Argumentista tulee uusi oletus.

q tai Q tai INTERRUPT

Poistu ohjelmasta.

s

Hyppää eteenpäin k riviä tekstissä. Oletus 1.

f

Hyppää eteenpäin k näytöllistä tekstissä. Oletus 1.

b tai ^B

Hyppää taaksepäin k näytöllistä tekstissä. Oletus 1.

Siirry paikkaan, mistä edellinen haku aloitettiin.

=

Näytä nykyinen rivinumero.

/pattern

Etsi säännöllisen lausekkeen k:s esiintyminen. Oletus 1.

n

Etsi k:s esiintyminen viimeisestä säännöllisestä lausekkeesta. Oletus 1.

!<cmd> tai :!<cmd>

Aja <cmd> alishellissä.

v

Käynnistä /usr/bin/vi nykyisellä rivillä.

^L

Uudelleenkirjoita näyttö.

:n

Siirry seuraavaan tiedostoon k. Oletus 1.

:p

Siirry edelliseen tiedostoon k. Oletus 1.

:f

Näytä nykyisen tiedoston nimi ja rivinumero.

.

Toista edellinen komento.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

More käyttää seuraavia ympäristömuuttujia, jos ne ovat olemassa:

MORE

Tällä muuttujalla voi asettaa moren suosikkivalitsimet.

SHELL

Nykyinen käytössä oleva komentotulkki (normaalisti asetetaan ympäristömuuttujalla shell sisäänkirjautumisen yhteydessä).

TERM

Määrittelee päätteen tyypin. More käyttää tätä saadakseen päätteen käsittelyyn tarpeelliset ominaispiirteet käyttöön.

KATSO MYÖS

vi(1) less(1)

TEKIJÄT

Eric Shienbrood, UC Berkeley
Modified by Geoff Peck, UCB to add underlining, single spacing
Modified by John Foderaro, UCB to add -c and MORE environment variable

HISTORIA

more komento ilmestyi 3.0BSD :ssa. Tämä man-sivu dokumentoi more-version 5.19 (Berkeley 6/29/88), mikä on nykyisin käytössä Linux-yhteisössä. Dokumentointi tuotettiin käyttämällä useita muita versioita man-sivusta ja tutkimalla lähdekoodia.