Manpages

NAZWA

ln - tworzy dowiązania między plikami

SKŁADNIA

ln [OPTION]... [-T] TARGET LINK_NAME
ln
[OPTION]... TARGET
ln
[OPTION]... TARGET... DIRECTORY
ln
[OPTION]... -t DIRECTORY TARGET...

OPIS

W pierwszej formie, tworzy dowiązanie do CELU z NAZWĄ-DOWIĄZANIA.
W drugiej, tworzy dowiązanie do CELU w bieżącym katalogu.
W trzeciej i czwartej, tworzy dowiązania do każdego CELU w KATALOGU. Domyślnie tworzy dowiązania zwykłe (twarde). Dowiązania symboliczne są tworzone z opcją --symbolic. Domyślnie, każde z położeń (nazw nowych dowiązań) nie powinno istnieć przy wywołaniu polecenia. Podczas tworzenia dowiązań zwykłych, każdy z CELÓW musi istnieć. Dowiązania symboliczne mogą zawierać dowolny tekst. Gdy są później rozwijane, dowiązanie ze ścieżką względną jest interpretowane w odniesieniu do katalogu w którym się znajdują.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
--backup
[=METODA]

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego

-b

jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

-d, -F, --directory

pozwala administratorowi na próbowanie tworzenia dowiązań zwykłych (twardych) do katalogów (uwaga: prawdopodobnie się to nie powiedzie z powodów ograniczeń systemowych, dotyczących nawet administratora)

-f, --force

usuwa istniejące pliki docelowe

-i, --interactive

pyta czy usuwać pliki docelowe

-L, --logical

rozwiązuje CELE które są dowiązaniami symbolicznymi

-n, --no-dereference

traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik jeśli jest ono dowiązaniem symbolicznym do katalogu

-P, --physical

tworzy dowiązania zwykłe (twarde) bezpośrednio do dowiązań symbolicznych

-r, --relative

tworzy dowiązania symboliczne w odniesieniu do położenia dowiązania

-s, --symbolic

tworzy dowiązania symboliczne zamiast zwykłych (twardych)

-S, --suffix=PRZYROSTEK

używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego

-t, --target-directory=KATALOG

określa KATALOG w którym tworzone są dowiązania

-T, --no-target-directory

zawsze traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik

-v, --verbose

wyświetla nazwę każdego pliku dla którego tworzone są dowiązania

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:
none
, off

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)

numbered, t

tworzy kopie numerowane

existing, nil

numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste

simple, never

zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Użycie opcji -s powoduje ignorowanie opcji -L i -P. W przeciwnym wypadku ostatnia podana opcja kontroluje zachowania programu, gdy CEL jest dowiązaniem symbolicznym; domyślną opcją jest -P.

AUTOR

Napisane przez Mike’a Parkera i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

link(2), symlink(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/ln>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ln invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.