Manpages

JMÉNO

ln − vytváří odkazy na soubory

POUŽITÍ

ln [VOLBA]... [−T] CÍL JMÉNO_ODKAZU (1. forma)
ln
[VOLBA]... CÍL (2. forma)
ln
[VOLBA]... CÍL... ADRESÁŘ (3. forma)
ln
[VOLBA]... −t ADRESÁŘ CÍL... (4. forma)

POPIS

V 1. formě In vytváří odkaz na CÍL pojmenovaný JMÉNO_ODKAZU. Ve druhé formě vytváří odkaz na CÍL v aktuálním adresáři. Ve třetí a čtvrté formě vytváří odkazy na každý CÍL v ADRESÁŘi. Implicitně vytváří pevné odkazy; s volbou −−symbolic vytváří symbolické odkazy. Když jsou vytvářeny pevné odkazy, musí každý CÍL existovat.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−−backup
[=CONTROL]

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

−b

jako −−backup, ale bez argumentu

−d, −F, −−directory

umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře (Poznámka: Pravděpodobně selže kvůli omezením systému dokonce i pro superuživatele.)

−f, −−force

maže existující cílové soubory

−n, −−no−dereference

pokud je zadaný cíl symbolickým odkazem na adresář, bude považovat cíl za normální soubor

−i, −−interactive

bude žádat potvrzení před smazáním existujících cílových souborů

−s, −−symbolic

vytváří symbolické odkazy místo pevných

−S, −−suffix=PŘÍPONA

přenastaví příponu záložních souborů

−t, −−target−directory=ADRESÁŘ

určí cílový adresář, ve kterém budou odkazy vytvářeny

−T, −−no−target−directory

považuje JMÉNO_ODKAZU za normální soubor

−v, −−verbose

vypisuje jméno každého odkazovaného souboru

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Přípona záložních souborů je ’~’, pokud nebyla nastavena použitím −−suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby −−backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:
none, off

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito −−backup)

numbered, t

vytváří číslované zálohy

existing, nil

vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy

simple, never

vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

link(2), symlink(2)

Úplná dokumentace pro ln je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a ln, měl by příkaz

info coreutils ’ln invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.