Manpages

NÉV

ln − fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre

ÁTTEKINTÉS

ln [opciók] forrás [cél]
ln
[opciók] forrás... könyvtár
Opciók:
[−bdfinsvF] [−S backup-suffix] [−V {numbered,existing,simple}] [−−version-control={numbered,existing,simple}] [−−backup] [−−directory] [−−force] [−−interactive] [−−no−dereference] [−−symbolic] [−−verbose] [−−suffix=backup-suffix] [−−help] [−−version]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap az ln GNU változatát dokumentálja.

Amennyiben az utolsó argumentum egy létező könyvtár, az ln program minden más megadott fájlhoz létrehoz egy kötést ebben a könyvtárban (azonos néven). Ha csak egy fájl adott, ahhoz az aktuális könyvtárba hoz létre kötést. Különben ha két fájl adott, az elsőhöz hoz létre kötést a második által megadott néven. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár és kettőnél több fájl adott.

Alapértelmezés szerint kemény kötéseket (hard link) hoz létre, és nem törli a már létező fájlokat.

OPCIÓK

−b, −−backup

A törlendő fájlokról biztonsági másolatot (backup) készít.

−d, −F, −−directory

A szuperfelhasználónak (root) megengedi könyvtárakra vonatkozó kemény kötések létrehozását.

−f, −−force

Törli a már létező célfájlokat.

−i, −−interactive

Megkérdezi, hogy törölheti-e a már létező célfájlokat.

−n, −−no-dereference

Amennyiben a megadott cél egy könyvtárra mutató szimbolikus kötés (symbolic link), megkísérli ezt a kötést felülírni, nem pedig az általa mutatott könyvtárban hozza létre a kötést. Ez az opció célszerűen a −−force -szal együtt használható.

−s, −−symbolic

Szimbolikus kötést hoz létre erős kötés helyett. Ez az opció hibaüzenetet ad olyan fájlrendszereken, amelyek nem támogatják a szimbolikus kötéseket.

−v, −−verbose

Böbeszédű üzemód: minden kötésbe kerülő fájl nevét kiírja.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

−S, −−suffix backup-suffix

Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végződését (suffix) alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció), a végződés ’~’ lesz, mint az Emacs-ban.

−V, −−version-control {numbered,existing,simple}

A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az alapértelmezett mentési típus az ’existing’. A VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs ’version-control’ változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés megengedett):
’t’ vagy ’numbered’

Mindig sorszámozott mentés készül.

’nil’ vagy ’existing’

Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű mentést.

’never’ vagy ’simple’

Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>