Manpages

NIMI

ln − tehdään linkityksiä tiedostojen välillä

YLEISKATSAUS

ln [optiot] lähde [kohde]
ln
[optiot] lähde... hakemisto
Optiot:
[−bdfinsvF] [−S varmuuskopio-loppuliite] [−V {numbered,existing,simple}] [−−version-control={numbered,existing,simple}] [−−backup] [−−directory] [−−force] [−−interactive] [−−no−dereference] [−−symbolic] [−−verbose] [−−suffix=varmuuskopio-loppuliite] [−−help] [−−version]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, ja se voi olla virheellinen tai puuttellinen. Texinfo -dokumentaatio on nyt virallinen lähde.

Tämä manuaalisivu dokumentoi GNU-version ohjelmasta ln. Jos viimeisenä argumenttina annetaan olemassaoleva hakemisto, ln linkittää muut annetut tiedostot tiedostoon, jolla on sama nimi kuin ko. hakemistolla. Jos annetaan vain yksi tiedoston nimi, linkittyy ko. tiedosto senhetkiseen hakemistoon. Muutoin, jos annetaan vain kaksi tiedostoa, linkittyy ensimmäinen tiedosto jälkimmäiseen. Jos viimeinen argumentti ei ole hakemisto ja on annettu enemmän kuin kaksi tiedostoa, se tulkitaan virheeksi. Oletuksena tehdään ns. kova linkitys. Oletuksena olemassaolevia tiedostoja ei tuhota.

OPTIOT
−b, −−backup

Tehdään varmuuskopiot tiedostoista, joita ollaan poistamassa.

−d, −F, −−directory

Salli pääkäyttäjän tehdä kovia linkkejä hakemistoihin.

−f, −−force

Poista olemassaolevat kohde-tiedostot.

−i, −−interactive

Kysy poistetaanko olemassaolevat kohde-tiedostot.

−n, −−no-dereference

Kun kohteena on symbolinen linkki hakemistoon, yritetään korvata symbolinen linkki sen sijaan, että uudelleenviitattaisiin siihen ja tehtäisiin linkki hakemistoon, mihin se osoittaa. Tämä optio on erittäin käyttökelpoinen käytettäessä yhtäaikaa −−force optiota.

−s, −−symbolic

Tehdään symbolinen linkki kovan linkin asemesta. Tämä optio aiheuttaa virheilmoituksen järjestelmissä, jotka eivät tue symbolisia linkkejä.

−v, −−verbose

Tulosta jokaisen tiedoston nimi ennenkuin se linkitetään.

−−help

Tulosta käyttöohje vakiotulosteeseen ja poistu ohjelmasta.

−−version

Tulosta versio-informaatio vakiotulosteeseen ja poistu ohjelmasta.

−S, −−suffix varmuuskopio-loppuliite

Tehtävien yksinkertaisten varmuuskopiotiedostojen loppuliite voidaan asettaa SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ympäristömuuttujalla, joka voidaan ohittaa tällä optiolla. Jollei kumpaakaan ole annettu, oletuksena käytetään ’~’-merkkiä, eli samaa kuin Emacs-ohjelmassa.

−V, −−version-control {numbered,existing,simple}

Tehtävien varmuuskopioiden tyyppi voidaan asettaa VERSION_CONTROL ympäristömuuttujalla, joka voidaan kumota tällä optiolla. Jos VERSION_CONTROL ei ole asetettu ja tätä optiota on käytetty, oletustyyppi on ’existing´. Ympäristömuuttujan VERSION_CONTROL ja tämän option argumentit vaikuttavat kuten GNU Emacsin ’version-control´-muuttuja. Myös ne ymmärtävät synonyymejä, jotka ovat kuvaavampia. Mahdolliset arvot ovat (uniikkeja lyhenteitä voidaan käyttää):
’t´ tai ’numbered´

Tee aina numeroidut varmuuskopiot.

’nil´ tai ’existing´

Tee numeroidut varmuuskopiot tiedostoista, jotka on jo varmistettu, muista normaalit.

’never´ tai ’simple´

Tee aina normaalit varmuuskopiot.