Manpages

NAAM

_exit − beëindig het huidige proces

OVERZICHT

#include <unistd.h>

void _exit(int status);

BESCHRIJVING

_exit() Beëindigt het aanroepende proces onmiddellijk. Alle (eventuele) open bestandindicators van het proces worden gesloten; alle (eventuele) kinderen van het proces worden geërfd door proces 1, ’init’, en de ouder van het proces wordt een SIGCHLD {sig-kind} signaal gezonden.

status Wordt teruggestuurd aan het ouder-proces en kan opgevangen worden door één van de wait() {wacht} families van aanroepen.

EIND WAARDE

_exit() keert nooit terug

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

OPMERKINGEN

_exit() Roept geen enkele met de ANSI C atexit(3) geregistreerde functie aan, en spoelt de I/O buffers niet, gebruik daarvoor exit(3).

ZIE

fork(2) {splitsen}, execve(2) {uitvoeren}, waitpid(2) {wacht-pid}, wait4(2) {wachten-op}, kill(2) {vermoorden}, wait(2) {wachten}, exit(3) {beëindigen}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: exit.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS