Manpages

NAMN

deb-split - Debians flerdelade binära paketformat

SYNOPS

filnamn.deb

BESKRIVNING

Det flerdelade .deb-formatet används för att dela stora paket i mindre delar för att förenkla transport över små medier.

FORMAT

Filen är ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Filnamnen kan innehålla ett avslutande snedstreck (sedan dpkg 1.15.6).

Den första posten heter debian-split och innehåller en serie av rader, avdelade med nyradstecken. För närvarande finns åtta rader:

Formatets versionsnummer, 2.1 då denna manualsida skrivs.

Paketets namn.

Paketets versionsnummer.

md5-kontrollsumman för paketet.

Total storlek på paketet.

Maximal storlek på en del.

Nummer på aktuell del, följt av ett snedstreck och totalt antal delar (som i ’1/10’).

Paketets arkitektur (sedan dpkg 1.16.1).

Filer som läser flerdelade arkiv bör vara beredda på att underversionsnumret kan ökas och att ytterligare rader kan vara närvarande, och bör ignorera dessa om så är fallet.

Om huvudversionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts, och programmet skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet kunna fortsätta utan problem, såvida det inte stöter på en oväntad post i arkivet (förutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

Den andra och sista nödvändiga posten heter data.N, där N anger delnumret. Den innehåller rådata för delen.

Dessa poster måste ligga i exakt denna ordning. Nuvarande implementationer bör ignorera eventuella ytterligare poster efter data.N. Ytterligare poster kan komma att definieras i framtiden, och kommer (om möjligt) placeras efter dessa två.

SE ÄVEN

deb(5), dpkg-split(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.