Manpages

NAZWA

deb-split - format binarnego pakietu wieloczęściowego Debiana

SKŁADNIA

nazwa_pliku.deb

OPIS

Format wieloczęściowego .deb jest używany do podzielenia dużych pakietów w mniejsze części, aby ułatwić przesyłanie danych na małe nośniki.

FORMAT

Plik ten jest archiwum ar mającym liczbę magiczną z !<arch>. Nazwy plików mogą zawierać kończący znak ukośnika (od dpkg 1.15.6).

Pierwszym członem jest debian-split zawierający wiersze oddzielone znakiem nowego wiersza. Obecnie jest to osiem wierszy:

Numer wersji formatu, w chwili pisania tego podręcznika - 2.1.

Nazwa pakietu.

Wersja pakietu.

Suma kontrolna md5 pakietu.

Całkowity rozmiar pakietu.

Rozmiar największej części.

Bieżący numer części, po którym występuje ukośnik i całkowita liczba części (np. ’1/10’).

Architektura pakietu (od dpkg 1.16.1).

Programy odczytujące archiwa wieloczęściowe, powinny być przygotowane na zwiększanie pobocznego numeru wersji oraz na obecność większej liczby wierszy, które powinny wówczas ignorować.

Jeżeli zmieni się główna liczba numeru wersji (liczba przed kropką), oznacza to, że wprowadzone zmiany w formacie są niekompatybilne z poprzednią wersją i program powinien się zatrzymać. Jeżeli się nie zatrzyma, to powinien kontynuować działanie aż do napotkania nieoczekiwanego składnika w archiwum (chyba, że występuje on na końcu), tak jak to opisano poniżej.

Drugi, ostatni wymagany człon nazywa się data.N, gdzie N jest numerem części. Zawiera surowe dane części.

Składniki te muszą występować w tym powyższym porządku. Implementacje powinny ignorować jakiekolwiek dodatkowe składniki występujące po data.N. Kolejne składniki mogą zostać zdefiniowane w przyszłości i (jeżeli będzie to możliwe) będą umieszczone po dwóch wyżej wymienionych.

ZOBACZ TAKŻE

deb(5), dpkg-split(1).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter [AT] debian.org>, 1999
Bartosz Feński <fenio [AT] debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert [AT] debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes [AT] gmail.com>, 2008
Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>, 2012