Manpages

NAAM

deb-split - Indeling van een meerdelig binair pakket in Debian

OVERZICHT

bestandsnaam.deb

BESCHRIJVING

De meerdelige .deb-indeling wordt gebruikt om grote pakketten op te splitsen in kleinere stukken om het transport op kleine media te vergemakkelijken.

INDELING

Het bestand is een ar-archief met een magische waarde van !<arch>. De bestandsnaam mag aan het einde een slash bevatten (sinds dpkg 1.15.6).

Het eerste element wordt debian-split genoemd en bevat een reeks regels, onderling gescheiden door regeleinden. Momenteel gaat het om acht regels:

Het versienummer van de indeling, 2.1 op het ogenblik van het schrijven van deze man-pagina.

De pakketnaam.

De pakketversie.

De MD5-controlesom van het pakket.

De totale grootte van het pakket.

De maximale grootte van een deel.

Het volgnummer van het huidige deel, gevolgd door een slash en het totaal aantal delen (zoals in ’1/10’).

De architectuur van het pakket (sinds dpkg 1.16.1).

Programma’s die meerdelige archieven lezen moeten erop voorbereid zijn dat het onderversienummer van de indeling verhoogd kan worden en dat er bijkomende regels aanwezig kunnen zijn, die, als dat het geval is, genegeerd moeten worden.

Indien het hoofdversienummer van de indeling gewijzigd werd, werd een niet-compatibele wijziging aangebracht en zou het programma moeten stoppen. Indien het dat niet doet, zou het programma in staat moeten zijn om probleemloos voort te gaan, tenzij het in het archief een onverwacht element tegenkomt (behalve op het einde), zoals hierna beschreven wordt.

Het tweede en laatste verplichte element heeft als naam data.N, waarbij N het volgnummer van het deel aangeeft. Het bevat de ruwe data van dat deel.

Deze elementen moeten exact in die volgorde voorkomen. De huidige implementaties moeten eventuele bijkomende elementen na data.N negeren. In de toekomst kunnen eventueel nog meer elementen gedefinieerd worden en die zullen (als dat mogelijk is) na deze twee geplaatst worden.

ZIE OOK

deb(5), dpkg-split(1).