Manpages

JMÉNO

dd − konvertuje a kopíruje soubor

POUŽITÍ

dd [OPERAND]...
dd
VOLBA

POPIS

Kopíruje soubor a konvertuje a formátuje jej podle zadaných operandů.
bs=BAJTŮ

vynutí ibs=BAJTŮ a obs=BAJTŮ

cbs=BAJTŮ

určuje délku bloku, který bude konvertován najednou

conv=CONVS

Konvertuje soubor podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

count=BLOKŮ

Kopíruje pouze zadaný počet bloků

ibs=BAJTŮ

načítá bloky zadané délky

if=SOUBOR

čte ze zadaného SOUBORu místo ze standardního vstupu

iflag=PŘÍZNAKY

čte podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

obs=BAJTŮ

zapisuje bloky zadané délky

of=SOUBOR

zapisuje do SOUBORu místo na standardní výstup

oflag=PŘÍZNAKY

zapisuje podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

seek=BLOKŮ

přeskočí zadaný počet bloků velikosti obs od začátku výstupního souboru

skip=BLOKŮ

přeskočí zadaný počet bloků velikosti ibs od začátku vstupního souboru

status=noxfer

potlačí přenosové statistiky

Údaje označující počet BLOKŮ a BAJTŮ mohou být doplněny následujícími násobiteli: c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024, atd. pro T, P, E, Z, Y.

Platné symboly pro conv jsou:

ascii

z EBCDIC do ASCII

ebcdic

z ASCII do EBCDIC

ibm

z ASCII do alternativního EBCDIC

block

doplňuje záznamy ukončené znakem newline koncovými mezerami na délku cbs

unblock

nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem newline

lcase

mění velká písmena na malá

nocreat

nevytváří výstupní soubor

excl

selže, pokud výstupní soubor už existuje

notrunc

nezkracuje výstupní soubor

ucase

mění malá písmena na velká

swab

prohazuje sudé a liché bajty

noerror

ignoruje chyby při čtení

sync

doplní každý vstupní blok koncovými nulovými bajty na velikost ibs; je=li použito s block nebo unblock,doplňuje mezerami

fdatasync

fyzicky zapíše data před ukončením

fsync

to samé, ale zapíše také metadata

PŘÍZNAKY mohou být:

append

režim přidávání na konec souboru (pouze zápis; doporučuje se kombinovat s conv=notrunc)

direct

přímé čtení/zápis dat

directory

selže, pokud daný soubor (vstupní/výstupní) není adresář

dsync

použije synchronizovaný vstup/výstup dat

sync

to samé, ale platí i pro metadata

fullblock

akumuluje kompletní vstupní bloky (jen pro iflag)

nonblock

použije neblokující vstup/výstup

noatime

neaktualizuje čas posledního přístupu souboru

noctty

nepřiřazuje řídící terminál ze souboru

nofollow

nenásleduje symbolické odkazy

Zaslání signálu USR1 běžícímu procesu ’dd’ zapříčiní výpis vstup/výstupních statistik na standardní chybový výstup, proces potom normálně pokračuje v kopírování.

$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill −USR1 $pid; sleep 1; kill $pid

18335302+0 vstoupivších záznamů 18335302+0 vystoupivších záznamů 9 387 674 624 bajtů (9,4 GB) zkopírováno, 34,6279 s, 271 MB/s

Jeho volby jsou:

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal Paul Rubin, David MacKenzie a Stuart Kemp.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro dd je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a dd, měl by příkaz

info coreutils ’dd invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.