Manpages

NAZWA

chgrp - zmienia grupę właścicieli plików

SKŁADNIA

chgrp [OPCJA]... GRUPA PLIK...
chgrp
[OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC PLIK...

OPIS

Zmienia grupę każdego PLIKU na GRUPĘ. Z opcją --reference, zmienia grupę każdego PLIKU na grupę PLIKU-WZORC.
-c
, --changes

podobnie jak opcja --verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach

-f, --silent, --quiet

wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

-v, --verbose

wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

--dereference

działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach

-h, --no-dereference

działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić właściciela dowiązania symbolicznego)

--no-preserve-root

nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny (domyślnie)

--preserve-root

odmawia działania rekurencyjnego na /

--reference=PLIK-WZORC

używa grupy PLIK-WZORC, zamiast wprost podanej GRUPY

-R, --recursive

działa rekurencyjnie na plikach i katalogach

Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.

-H

jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim

-L

podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu

-P

nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

chgrp staff /u

Zmienia grupę /u na "staff".

chgrp -hR staff /u

Zmienia grupę /u i wszystkich plików w tym katalogu na "staff".

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), chown(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>;
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) chgrp invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.