Manpages

NAZWA

chgrp − zmienia grupę właścicieli plików

SKŁADNIA

chgrp [OPCJA]... GRUPA PLIK...
chgrp
[OPCJA]... −−reference=PLIK−WZORC PLIK...

OPIS

Zmienia grupę każdego PLIKU na GRUPĘ. Z opcją −−reference, zmienia grupę każdego PLIKU na grupę PLIKU−WZORC.
−c
, −−changes

podobnie jak opcja −−verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach

−f, −−silent, −−quiet

wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

−v, −−verbose

wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

−−dereference

działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach

−h, −−no−dereference

działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić właściciela dowiązania symbolicznego)

−−no−preserve−root

nie traktuje "/" w sposób specjalny (domyślnie)

−−preserve−root

odmawia działania rekurencyjnego na "/"

−−reference=PLIK−WZORC

używa grupy PLIK−WZORC, zamiast wprost podanej GRUPY

−R, −−recursive

działa rekurencyjnie na plikach i katalogach

Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję −R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.

−H

jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim

−L

podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu

−P

nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

chgrp staff /u

Zmienia grupę /u na "staff".

chgrp −hR staff /u

Zmienia grupę /u i wszystkich plików w tym katalogu na "staff".

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu chgrp proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), chown(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>;
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) chgrp invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] p-soft.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS